Йога Сутри на Патанджали: Просветеният | Изкуството да живееш България
Йога

Просветеният

Често хората, които са безпристрастни обвиняват света. Те се страхуват от обектите на сетивата и бягат от тях. Мислят, че са голямо изкушение. Как може нещо да те изкуши, ако ти не си под негов контрол? Да те е страх от изкушението е още по-лошо.

Tatparam purusharakhyaterguna vaitrushunyam

Благодарение на знанието за Азът, човек преминава в по-висше състояние, безразличен към качествата. - Йога Сутри на Патанджали

Когато осъзнаеш същността на твоето същество като блаженство, пълно удоволствие, тогава дори и страха от гуните, от света и страха от сетивата, изчезва. Това е като диабетик, който се страхува от сладките неща. Дори и хвърлянето на един поглед върху тях, го кара да се страхува. Те са забранени. Този, който е намерил сладост вътре в себе си, за него е все едно дали пред него има или няма сладки неща. Това е парамавайрагия или върховно безпристрастие, при което човек не се страхува от света и не бяга от него, а е в него, но е напълно непривързан. В центъра си. Дори не казва думата непривързан, тъй като тя е изопачена. Казва центриран.

Хората имат много забавни представи за просветлението

Всяка култура, всяка религия, има своите представи за него. В Християнството богат човек не може да бъде просветен. Невъзможно е. Трябва да си потънал в бедност, за да си просветлен. От гледна точка на Християнството, Рама не може да бъде просветен! Дори и камила може да премине през игла, но не и богат човек!

Преди много години, пътувах от Бангалор до Делхи. Срещнах християнски свещеник на летището. Той ме погледна и аз му се усмихнах. Той ме приближи и каза: “Иска ми се да поговоря с теб, скъпи мой братко. Изглеждаш ми добър човек.” Попита ме дали вярвам в Бог и аз му отвърнах да. Той беше малко зашеметен. Пак ми зададе същият въпрос, на който аз пак отговорих с "да". Тогава ме попита дали съм Хинду. И аз казах: “Може би.” Тогава ме попита дали вярвам в Кришна и аз казах да. Тогава запита: “Но как може Кришна да е Бог? Той е бил крадец на масло. Бил е женен. Как може някой да е бил женен, да е крал масло и да бъде Бог? Той не е този, който може да донесе спасението. Исус е единственият път. Преди и аз бях Хинду, но станах християнин. Откакто станах Християнин, всичко ми е наред. Исус се грижи за мен. Казвам ти, по-добре и ти да станеш християнин.

Как е възможно Кришна да е просветен? Джайнистите не мислят, че е така. Той е създал войната. Арджуна е щял да замине далеч, да вземе санияс, и да се откаже от света. Кришна му е промил мозъка и го е накарал да се бие. Кришна е бил отговорен за тази голяма война. Как може той да е просветен? Да краде масло, да има толкова много съпруги. Невъзможно!

Джайнистите не вярват, че просветеният човек, садху, трябва да носи дрехи. Тяхната представа за просветен човек е този, който ходи гол. Друг, който не ходи гол, не е толкова велик. Кой знае какво ще се случи? Какви желания ще се надигнат в него? Дали са лишени от похот или не, как ще разбереш? Какво е доказателството? Джайнистките садху са голи. Не носят никакви дрехи. Те се смятат за просветлени. Това е тяхната представа за просветление. Те не смятат, че тези, които ядат по две ястия на ден, са просветлени. Този, който се наслаждава на храната, също не е просветен. Може ли светец да яде шоколад? Тогава той не е светец!

 Будистите си имат собствена представа за това, кой е просветен и кой не е. Някой, който пее, танцува, гледа света, наслаждава му се, не е просветлен. Някой, който се вижда със семейството си и прекарва време с него, със сигурност не е просветлен. Аз съм виждал много от тези т. нар. санияси. Те толкова се страхуват, че дори не виждат семействата си. Бягат от тях и ги е страх, че привързаността към семействата им може да избликне всеки момент.

 Аз познавам един т.нар. санияси, който не би се срещнал с майка си. Той ще се види с всеки друг, но не и с бедната стара жена, която му е майка! Какво е направила? Тя беше на 70 години и плачеше ли, плачеше. Т. нар. санияси, монахини, братя, бащи, се държат така, защото това е представата, която имат. Когато можеш да обичаш всички, защо не виждаш и членовете на твоето семейство в същата светлина? Много санияси преминават през тази трудност в главата си, че не могат да виждат техните семейства. Това са само концепции за просветлението. Истинската му, но забравена същност е безпристрастност или да бъдеш в центъра си. Бидейки там, независимо от всичко, е втория изконен принцип на йога. Това е вайрагия.

<< Ако имаш всичко, което някога си искал, щастлив ли си?

Любовта е същината на Сътворението >>

(Тази поредица е част от знание, базирано на коментарите на Шри Шри Рави Шанкар върху Йога Сутрите на Патанджали)