Световен форум за етика в бизнеса

Международна фондация „Изкуството да живееш“ е организирала над 550 конференции с участието на над 11 000 лидери от сферите на политиката, медиите, бизнеса, науката, образованието и духовността.

Световната икономическа криза показа предизвикателството в установяване на стабилност и растеж при наличие на глобална рецесия. Тя показа важното значение на човешките ценности в методите на работа и стратегии на бизнес лидерите. Бизнесът и човешките ценности и духовността са често смятани за толкова далечни, а фирмите, които имат етични и човешки норми, като по-слабо конкурентни. Но може би светът на човешките ценности и светът на бизнеса не са толкова далечни и фокусирането върху човешките ценности може да не е вече толкова неконкурентоспособно.

 
 

Форумът събира личности и лидери от сферата на политиката, бизнеса, медиите, академичния свят, между които настоящи и бивши премиери, президенти, министри, членове на парламенти и ръководители на мултинационални компании, за да:

  • осигури платформа за промотирането и защита на етичните подходи на успешни компании и добри практики на държавни институции
  • спомогне за диалог и насърчи сътрудничество между частния сектор, академичния свят, правителствени агенции, международни организации, медии, както духовни, така и светски организации и всички останали с цел изграждането на по-голямо публично доверие в компаниите и насърчаването на човешките ценности
  • да осигури възможно най-голяма подкрепа за тенденции, инициативи и проекти, които насърчават и подкрепят етични практики, норми и цели в бизнес средите

 
 

Всяка година фондация Изкуството да живееш заедно със Световната асоциация за човешки ценности организира в Европейския парламент в Брюксел Световен форум за етика в бизнеса. Форумът разглежда въпроса "Допълват ли се или си противоречат бизнесът и етиката?" и изследва нови методи на работа за бизнес лидерите, за да развият своите лидерски стилове, които да са както устойчиви, така и носещи печалба на техните организации.

 

Световният форум за eтика в бизнеса е организатор на инициативата Международен лидерски симпозиум за eтика в бизнеса. Това е едно от най-големите събития в европейския календар и предоставя отлична възможност за свързване и ангажиране на лидери в нашата изключително важна мисия да насърчим хуманността.

9-тият Международен лидерски симпозиум за Етика в бизнеса, ще се проведе в Ервопейския парламент в Брюксел на 15-ти ноември 2013 г.

Новото за тази година:

След конференцията ще се проведе работилница на тема „Трансформационно лидерство за върхови постижения” на 16-ти и 17-ти ноември в Радисън Роял Блу хотел в Брюксел. Това е уникална възможност за делегатите да научат техниките и да имат шанса да се срещнат лично с Шри Шри Рави Шанкар.

Присъединете се към нас! 

Тазгодишната тема на Конференцията е „Споделени ценности: Ролята на бизнеса в справянето с проблемите в обществото”. Едно по-обширно понятие за споделените ценности може да промени връзката между бизнеса и обществото и може да разпознае бизнеса като основен партньор в решаването на обществените проблеми. Тази година, конференцията ще изследва новата бизнес парадигма и ще даде примери, които могат да повлияят на глобално равнище.

Симпозиумът ще изпъкне с редица отлични лектори като:

  • Нирдж Дева, Член на Европейския парламент, Вицепрезидент на комитета за развитие към Европейския парламент
  • Джо Лайнен, Член на Европейския парламент (Германия)
  • д-р Санджай Прадхан, Вицепрезидент на Инсистута на Световната банка
  • Шри Шри Рави Шанкар, Световен хуманист

Ако искате да бъдете част от тазгодишния симпозиум побързайте да се регистрирате – крайният срок е 5-ти ноември 2013 г.!

Регистрирай се сега

 

„Доверието е гръбначният стълб на бизнеса. В настоящата икономическа криза и сблъсъка на компаниите с предизвикателството да възстановят доверието и вярата на хората духовността и човешките ценности могат да изиграят ключова роля. Дошъл е моментът да се обединим и да планираме как да изградим устойчиво бъдеще и да донесем мир и благоденствие за човечеството. Човешките ценности и етика е необходимо да бъдат в сърцевината на всяко начинание. Видяхме грешките на комунизма; сега виждаме и недостатъците на крайния капитализъм. Време е за нов „изъм“ – хуманизъм.“

Шри Шри Рави Шанкар

Основен партньор на Световен форум на етика в бизнеса е Институтът на Световната банка. По традиция всяка година форумът връчва своята награда „Етика в бизнеса“, за да почете личности или компании, които са демонстрирали важността на човешките ценности и етика в живота и бизнеса.

Паралелно със Световен форум за етика в бизнеса се провежда Световен младежки форум, който създава платформа за младежите да изразят своето послание към световните лидери в днешната глобална икономическа и политическа среда и към света като цяло. Форумът дава възможност на младежите от цял свят да развият своите лидерски и комуникативни умения, както и да се срещнат и учат лично от опита на успешни и известни личности от сферата на политиката и бизнеса.