Световен младежки форум за етика в бизнеса

С удоволствие обявяваме тазгодишния Световен младежки форум за Етика в бизнеса /"World Youth Forum for Ethics in Business" (WYFEB)/ от 9-ти до 16-ти ноември в университета в Хаселт и Европейския парламент в Брюксел.

Световният младежки форум за етика в бизнеса е уникална програма за етика и лидерство, която помага на младежите да развият и да затвърдят уменията и възможностите си да поемат силна лидерска позиция и осигурява възможности за обучение чрез интерактивни сесии с топ бизнес специалисти и успешни политически лидери.

Световният младежки форум за етика в бизнеса е специално създаден за млади професионалисти и студенти (на възраст между 19 и 30 години), които са активно ангажирани в обществената среда, посредством неправителствени организации (НПО), кооперативи или в политиката.

Повече от 200 млади лидери от 20 държави са участвали в Световния младежки форум за етика в бизнеса.

Тази програма е великолепна възможност за нас, за да помогнем на младежкото лидерство на национално и местно ниво. Тя е трамплин за достигане до младите лидери в нашето общество, които в последствие могат да се превърнат в личности със силно социално влияние и примери за подражание. 

Шри Шри Рави Шанкар също подкрепя силно тази програма и наскоро се съгласи да спонсорира двама от най-добрите студенти в програмата за бизнес мениджмънт в Шри Шри университета в Индия. 

 
 

Ето и някои от специалистите в тазгодишното издание на Световния младежки форум за eтика в бизнеса:

  •  Рутгер Коупманс,  Корпоративен финансист, Консултант за управление на активи
  •  Аджай Теджасви. Специалист "Управление", Световна банка
  •  д—р Инге Нуйтен, професор към INSPT, Институт за развитие на лидерството, таланта и представянето 
  •  Нирдж Дева, член на Европейския парламент
  •  Баласахеб Дараде, член на Общинския съвет на Булдана и основател на Shankara Rural Transformation – проект за трансформация на селата в Индия

 
 

Световният младежки форум за етика в бизнеса се провежда паралелно със Световния форум за етика в бизнеса.

Всяка година фондация Изкуството да живееш заедно със Световната асоциация за човешки ценности организира в Европейския парламент в Брюксел Световен форум за етика в бизнеса. Форумът разглежда въпроса "Допълват ли се или си противоречат бизнесът и етиката?" и изследва нови методи на работа за бизнес лидерите, за да развият своите лидерски стилове, които да са както устойчиви, така и носещи печалба на техните организации.

Таксите за участие са съответно:
1500 евро за млади професионалисти;
950 евро за студенти.

Регистрирай се сега

Един от начините за участниците да демонстрират своите лидерски качества преди да се включат в програмата е да получат спонсорство от своя университет или организацията/компанията, в която работят. Стипендии се присъждат само по изключение.

Таксите за участие покриват всички разходи по настаняване и храна (включително разходи за транспорт по време на програмата, например от и до Европейския парламент). Пътните разходи до и от програмата (автобус, влак, самолет и т.н.) се покриват от участниците.

За да се регистрират участниците трябва да предоставят:

  1. Автобиография по европейски стандарт с актуална портретна снимка;
  2. Мотивационно писмо (максимален обем - 1 страница)
  3. 2 бр. препоръчителни писма (от университет, работодател, асоциации, клубове по интереси и т.н.)

 Кандидатурите се изпращат на имейл адрес wyf@wfeb.org