Визия: Шри Шри Рави Шанкар

Визията на Шри Шри Рави Шанкар е създаване на общество без насилие, без стрес и без престъпления.

Шри Шри Рави Шанкар, основателят на фондация Изкуството да живееш, вдъхновява хиляди хора по целия свят. Той е хуманитарен посланик, духовен водач, учител по медитация, както и деец за мир.

 

Шри Шри Рави Шанкар е световноизвестен хуманитарен деец  – основател  на международната фондация Изкуството да живееш и Международната асоциация за човешки ценности. Над 300 милиона души в 155 страни по света са облагодетелствани от курсовете за справяне със стрес и развитие на личността, както и от множеството социални проекти, вдъхновени от него.

 

Шри Шри Рави Шанкар е приеман и почитан по целия свят с еднаква сила от правителства, световни организации и обикновените хора за това, че дава на всички знанието как да водят щастлив и здравословен живот. Всяка година той пътува в над 35 страни по света по покана на различни институции, в това число Обединените нации, Върховния съвет за световен мир, Световния икономически форум и Европейския парламент.

 

световен мир

Шри Шри Рави Шанкар насърчава хората от всички религии и културни традиции да се съберат и да празнуват заедно. Шри Шри Рави Шанкар ни напомня, че великите духовни традиции имат общи цели и ценности и че сме тук, за да се радваме, да израстваме и да допринасяме. Неговата любов, практическа мъдрост и отдаденост вдъхновяват хората по целия свят.

 

Шри Шри Рави Шанкар е носител на голям брой международни награди, включително „Петър Велики“ I степен от Руската федерация, най-висшата награда на министър-председателя на Монголия, „Йога Широмани“ от президента на Индия, наградата на форума „Кранс Монтана“ и много други. През 2010 година той е номиниран за трети път за Нобеловата награда за мир.

 

Основната причина за конфликтите и насилието по света днес е, че хората се идентифицират с ограничени характеристики като раса, религия и националност, забравяйки своята основна идентичност като част от универсалния дух. Тези ограничени идентификации водят до конфликт.

Шри Шри Рави Шанкар

Днес в името на религиите избухват много войни по света. Решението на това може да бъде постигнато, като разпознаем, че въпреки различието на културите, светът е едно семейство и една земя с обща съдба. За да се елиминират насилието, несправедливостта и бедността, е необходимо да се образоваме относно принципите на човешките ценности. Това знание води към състрадание и любов, което вдъхновява за действие.

 

Шри Шри Рави Шанкар

Откъс от обръщение към Световната среща на ООН за стабилното и устойчиво развитие Йоханесбург, Южна Африка, септември 1995.