Серии с мъдрост от Шри Шри Рави Шанкар

С хумор и прозрение, Шри Шри Рави Шанкар е съживил дълбокото знание от древните сакрални текстове във формата на коментари, чрез които мъдростта лесно може да се приложи в съвременния живот. Центровете на Фондация “ Изкуството да живееш “ предлагат групови събирания, по време на които се дискутират тези коментари. Можете да ги закупите и на аудио и видео от книжарницата на “Изкуството да живееш”.

Ащавакра Гита

Една от най-задълбочените беседи върху природата на реалността.

Ащавакра Гита пресъздава древен разговор между мъдреца Ащавакра и цар Джанака, който има много отговорности в материалния свят, но дълбоко в себе си се пита каква е същността на реалността. “Кое е истина?” пита Джанака. И така започва един от най-уникалните диалози, който някога се е провел на тази планета. Ащавакра повежда Джанака за ръка и стъпка по стъпка го води до по-дълбоки нива на знание докато накрая настъпва просветление. Коментарите на Шри Шри отключват тази древна мъдрост, така че тя да се съживи в съвременния ни живот.

Бакти сутри на Нарада

Вдъхновение и практически прозрения за търсещия истината.

Разцъфването на любовта към Божественото се нарича Бакти. В този уникалнен превод и коментар на древния текст на Бакти сутрите на мъдрец Нарада, Шри Шри изследва пробуждането и осъзнаването на Божествената любов.

Йога сутри на Патанджали

Авторитетен текст за същността на духовното израстване и осъзнаването.

Шри Шри превежда и интерпретира Йога Сутрите на Махариши Патанджали и внася светлина относно дълбокото знание, което се съдържа в текстовете му на санскрит. Едновременно с това ни разкрива как можем да използваме това знание в ежедневнието си, показвайки ни практически техники, дадени ни от Патанджали за осъзнаване на неделимостта ни от Божественото.