Детство без агресия: Проекти на фондация Изкуството да живееш

Програмата Детство без агресия на фондация Изкуството да живееш се провежда безвъзмездно в училища и домове за деца в неравностойно положение. Целта й е да научи децата на възраст между 8 и 15 години как ефективно да се освобождават от стрес и негативни чувства и емоции като страх, гняв, агресия и др. Програмата стимулира развитието на самоуважение, увереност и толерантност към другите, като цели да предотврати изблици на насилие у децата. До момента над 4000 деца са преминали тази програма на фондация Изкуството да живееш.

Съдържание

А. Развитие на личността – интерактивни упражнения и игри, изграждащи доверие между децата и помагащи им да разбират по-добре себе си и другите. Б. Намаляване на стреса и напрежението – отпускащи упражнения (дихателни и физически упражнения), смях, забавни игри, подпомагащи концентрацията, техники за справяне с гняв и други негативни чувства.

В. Човешки ценности – разговори с децата, разказване на поучителни истории с цел подхранване на човешките ценности и мотивиране на децата да ги прилагат в живота.

Формат

Програмата се състои от 6 астрономични часа, разделени на три занятия по два астрономични часа. След края на програмата Детство без агресия се провеждат инструкторите на фондация Изкуството да живееш провеждат последващи редовни срещи с децата веднъж или два пъти месечно в рамките на 3 - 6 месеца, в които се затвърждават познанията, споделят се преживяванията. След това се провежда оценка на програмата чрез анкети за децата и педагозите.

През последните 3 години фондация Изкуството да живееш реализирастотици курсове за над 4000 хиляди деца в следните учебни/ възпитателни институции:

 • Поправителен дом, гр. Бойчиновци
 • Детски дом „Асен Златаров“, гр. София
 • ДДЛРГ, с. Широка лъка, общ. Смолян
 • ДДЛРГ „Детелина“, гр. Шумен
 • Възпитателно училище интернат, гр. Ракитово
 • Дом за деца с увреждания„Ангел Кънчев“, с. Плачковци
 • Център за обществена подкрепа„Усмивка“, гр. Ямбол
 • ДДЛРГ в Стара Загора
 • Център за хора с увреждания, гр. Казанлък
 • Център за деца и възрастни хора с увреждания, гр. Шумен
 • Търговски техникум, гр. Варна
 • ОУ „Светлина“, с. Тополица, общ. Айтос
 • 119 СОУ, гр. София 13 СОУ, гр. София
 • Клуб по спортна акробатика „Орел“, гр. Айтос
 • 51 СОУ, гр. София
 • Дом за деца „П. Димитров“, с. Първомай, общ. Петрич
 • Дом за деца, с. Доганово, общ. Елин Пелин
 • и други