Екологични акции: Проекти на Изкуството да живееш в България

В България преминалите програмите на „Изкуството да живееш“ организират и участват като доброволци в социалните инициативи на фондацията.

Всяка година по повод „Седмицата на гората“ през месец април стотици доброволци в цялата страна засаждат хиляди дръвчета с подкрепата на Изпълнителната агенция по горите на Р България.

Регулярно доброволците в различните центрове в страната правят почистващи акции в паркове.

Доброволци от различните центрове на фондацията в цялата страна посещават социални домове за стари хора, хора с увреждания и деца, лишени от родителски грижи, за да занесат събрани храни, дрехи, обувки, ученически пособия и други за материалните нужди на домовете.

“Бъди благодарен за всяка възможност да служиш. Когато служиш, не вършиш услуга на другите. След служенето си възнаграден мигновено. Възнаграждението от служенето е сигурно и е винаги повече от това, което си направил. Ако си мислиш, че си свършил много, ще свършиш много малко; ако си мислиш, че си свършил малко, тогава ще свършиш повече.”

Шри Шри Рави Шанкар