Здрава и щастлива България: Проекти на фондация Изкуството да живееш

През октомври 2006 г. фондация Изкуството да живееш стартира проект Здрава и щастлива България с провеждането на редица срещи на високо равнище в Министерство на образованието, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и в голям брой общини и университети. На тези срещи са обсъдени възможности за съвместна работа на фондация Изкуството да живееш с тези институции и като резултат от тях стотици общински служители, в това число и от Столична община, както и служители в затворите, преминаха през антистрес програмите на Изкуството да живееш.

До момента над 20 000 души, в това число и деца, ученици и студенти, са участвали в курсовете на фондация Изкуството да живееш в 51 български града. Завършилите курсовете имат възможност да организират и участват като доброволци в хуманитарните акции на Изкуството да живееш, които включват: доброволческа помощ в домове за стари хора, специализирани програми за стимулиране на човешките ценности у децата в домовете за деца, лишени от родителски грижи, с програмите Детство без агресия, почистваненапаркове, пребоядисване на детски площадки за игра и засаждане на дръвчета.