Учени откриха тайната на душата след смъртта | Изкуството да живееш България
Медитация

Учени откриха тайната на душата след смъртта

Дебатът за съществуването на душата, дали е безсмъртна или умира с тялото е безкрайна тема, която от векове заема място в умовете на великите мислители от човешката история. Тази загадъчен въпрос продължава да очарова различни области от науката, но наскоро група учени наскоро доказват истината за нея: душата не умира, тя се връща във вселената.

Както много други хора вероятно и вие сте си задавали екзистенциалния въпрос за живота след смъртта. От 1996 г. д-р Стюарт Хамероф, американски физик и преподавател в катедрата по анестезиология и психология, заедно със сър Роджър Пенроуз, математически физик в Оксфордския университет, работят по квантова теория на съзнанието, според която душата се поддържа в микротубулите на мозъчните клетки. Двамата водещи учени твърдят, че човешкият мозък всъщност е "биологичен компютър", а съзнанието на хората е програма, управлявана от квантовия механизъм в мозъка, който продължава да съществува след смъртта. Както те категорично обясняват: "След като хората умрат, душата им се връща във Вселената и тя не умира."

Според тази интересна теория заряда на човешкото „сърце” всъщност се съдържа в  мозъчните клетки и по - конкретно структури в тях, наречени микротубули. Двамата изследователи твърдят, че това, което хората възприемат като съзнание, всъщност е резултат от квантовата гравитационна реакция, намираща се в така наречените микротубули. Целият този процес е наречен от двамата учени "Оркестрирана целева редукция” (Orchestrated Objective Reduction). Теорията показва също така, че когато хората навлизат във фазата на клинична смърт, микротубулите в мозъка губят квантовото си състояние, но запазват информацията, съдържаща се в тях. С други думи – „след като хората умрат, душата им се връща във вселената и тя не умира ",  сами казват  експертите.

При участието си в документален филм по темата д-р Хамероф споделя: "Да кажем, че сърцето спира да бие, кръвта спира да тече и микротубулите губят квантовото си състояние. Квантовата информация в микротубулите не е унищожена, нито може да бъде убита, а просто се разпространява във вселената и пространството. Ако по някакъв начин пациентът е възстановен и бъде върнат към живот, тази квантова информация може да премине обратно в микротубулите и тогава обикновено чуваме, че някой е видял бяла светлина в края на тунела и е помислил, че е мъртъв. Ако човек все пак наистина умре и не може да бъде „съживен”, тази квантова информация продължава да съществува извън тялото, може би като нещо неопределено или както казваме душа ".

Според тази теза човешките души са нещо повече от просто взаимодействие на невроните в мозъка и биха могли да съществуват от самото начало на времето. Всъщност това стои и в основата на идеята за прераждането, която е заложена в религии като Будизма и Хиндуизма. Древното ведическо знание гласи, че душата (Атман на санскрит) е част от Божественото универсално съзнание или космическия абсолют Брахман, от който произлиза целия видим живот, вселената и нашето мисловно възприятие.

Затова индуистите имат множество богове и въпреки това да твърдят, че Бог е един по своята същност като се проявява в разнообразни форми, подобно на самата природа, която има хиляди форми.  Някои от известните гръцки философи като Питагор, Сократ и Платон също са били твърдо убедени в способността на душата да продължава своя път след смъртта.  Всъщност думата āтман е свързана с Индо-европейския корен *ēt-men (Дъх), който е сроден със Старо-английското æþm, Гръцкото  "астма" и Немското Атем или "атмен", всички от които означават „дишам".

Индуистките религии вярват, че прераждането е част от безкрайния цикличен кръг на карма и страдание, който може да бъде прекъснат, само ако човек получи просветление. Освобождаването от цикъла на прераждане чрез висше съзнание (известно като мокша или нирвана) е крайната духовна цел на будистите, като те призовават за постигането му чрез водене на етичен живот и различни духовни практики, сред които основно място заемат йога и медитация. Ако душата на умиращия е освободена, то тя се слива с универсалния Атман (Параматман) и запазва своите уникални качества.

Източници:

Stuart Hameroff, Roger Penrose (2014). Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory. Physics of Life Reviews, Volume 11, Issue 1, Pages 39-78