Kurs DSN (Do Something Now) - Zrób Coś Teraz

 TERMINY KURSÓW   

DSN

DSN- Divya Samaj Nirman – oznacz „tworzenie doskonałego społeczeństwa”. Przyjęło się też tłumaczenie DSN jako "Do Something Now" –„zrób coś teraz, w tej chwili”. Oba tłumaczenia są właściwe, gdyż DSN jest znakomitą okazją do doświadczenia wewnętrznego stanu równowagi i własnej wewnętrznej mocy w „tu i teraz” oraz używając tej mocy, do podjęcia większej odpowiedzialności społecznej. To niezwykle inspirujący program.

W każdym z nas drzemie  głębokie pragnienie bycia doskonałym wobec siebie, rodziny, innych ludzi  i świata.  Nasze stare emocjonalne wzorce, koncepcje, poglądy i lęki mogą być jednak przeszkodami w przeżywaniu życia tak, jakbyśmy chcieli je przeżyć, powstrzymują nas od pełnego zaangażowania.


DSN posługując sie wspaniałą kombinacją jogi, padmasadany, procesów grupowych i głębokiej wiedzy daje uczestnikom siłę do przekraczania osobistych ograniczeń. Porzucenie tego wszystkiego, co nie jest dla nas korzystne staje się doświadczeniem w pełni wyzwalającym – czujemy, że nic nie może nami wstrząsnąć.

Jeśli jesteście gotowi na doświadczenie prawdziwej wolności to ,jesteście też gotowi na uczestnictwo w DSN!

3433