Kurs ART Excel – Trening Doskonałości (dla dzieci w wieku 7-13 lat)

Art Excel - Kurs dla dzieci

Program „Art Excel” (All Round Training in Excellence) – proponowany przez Fundację Art of Living został stworzony z myślą o dzieciach w wieku 7-13 lat.


Jest to niezwykle efektywny program radzenia sobie z dziecięcym stresem (głównie szkolnym). Poprzez gry, zabawy, śmiech, taniec, muzykę dzieci przyswajają cenne lekcje harmonijnej współpracy i dzielenia się z innymi. Uczestnicy programu odkrywają i rozwijają naturalne cechy bycia sobą, bycia radosnym, rozpoznają swoje talenty i możliwości. Poznają proste ćwiczenia fizyczne oraz techniki oddechowe eliminujące stres, lęki i negatywne emocje. Techniki te dzieci mogą stosować w codziennym życiu.


Dzieci często słyszą: Powinieneś wiedzieć, czego chcesz! Powinieneś się bardziej skoncentrować! Powinieneś być bardziej pewnym siebie! Nie powinieneś się złościć!
Nie słyszą jednak jak tego dokonać. Program ART EXCEL odpowiada na pytanie jak to zrobić…


Korzyści wynikające z kursu:

  • lepsza koncentracja
  • większa pewność siebie
  • rozwinięcie kreatywności
  • lepsza komunikacja z rówieśnikami i dorosłymi
  • większa samodzielność
  • umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 

ART EXCEL odbywa się w Centrum Art of Living w Warszawie oraz w Centrum Promocji Zdrowia w Tarasce

 

Wypoczynek zimowy w 2018 r., zorganizowany w Centrum Promocji Zdrowia w Tarasce w dniach 28.01-6.02., w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

więcej informacji: www.centrumtaraska.pl 

 

 

 

--- Pobierz broszurę informacyjną ---