O Fundacji

O Nas

Fundacja Art of Living jest organizacją non-proft o zasięgu globalnym, która prowadzi działalność w dziedzinie edukacji, rozwoju osobistego, zdrowia, pomocy społecznej i ochorny środowiska. Fundacja ma siedziby w 152 krajach, a jej programy swoim zasięgiem objęły już ponad 370 milionów osób na całym świecie. Fundacja założona została w Bangalore, w Indiach w 1981 roku. Założycielem Fundacji jest znany filantrop i działacz społeczny, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar.

Art of Living jest aktywnym członkiem wielu organizacji  międzynarodowych. Są to min.:
Międzynarodowa Konferencja Organizacji Pozarządowych ze statusem konsultanta przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ; Międzynarodowe Stowarzyszenie Walki z Głodem; Komitet ONZ ds. Zdrowia oraz ds. Osób Starszych; Międzynarodowa Unia na Rzecz Promocji Zdrowia i Edukacji; Pozarządowe Forum na Rzecz Zdrowia.

Fundacja Art of Living Polska została natomiast wpisana do rejestrów stowarzyszeń oraz przedsiębiorców w 2007 roku. Od tego czasu z powodzeniem wdraża w życie idee promowania zdrowego trybu życia, walki z ubóstwem oraz terrorem oraz właściwej, pełnej wartości edukacji. W skład zarządu wchodzą 4 osoby, siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Koszykowej 24.


Nasza działalność

Fundacja Art of Living oferuje warsztaty rozwoju osobistego, które zawierają elementy  jogi, medytacji, techniki oddechowe i praktyczną wiedzę,  które prowadzą do  eliminacji stresu i poprawy jakości życia. W warsztatach uczestniczyło jak dotąd  ponad 30 milionów osób na całym świecie. Nasze zajęcia mają przeznaczenie zarówno ogólnodostępne jak i skierowanie wyłącznie do określonej grupy, np.: do seniorów, dziedzi czy młodzieży. Wszystkie nasze działania łączy jeden cel: poprawia zdrowia oraz podwyższenie poziomu szczęścia. Warsztaty odbywają się w całej Polsce, natomiast główne centra znajdują się w Warszawie oraz w Tarasce (Aleksandrów, woj. Łódzkie).


Działalność charytatywna

Art of Living jest jedną z największych na świecie organizacji non-profit. Środki finansowe z wszelkich warsztatów Art of Living, sprzedaży publikacji, produktów i suplementów zdrowotnych przeznaczane są na realizację programów społecznych i działalność humanitarną. Fundacja posiada jedną z najobszerniejszych na świcie baz wolontariuszy. Działalność Fundacji praktycznie w całości oparta jest na wolontariacie. Art of Living prowadzi liczne programy edukacyjne, społeczne, charytatywne, szkolenia leaderów młodzieżowych,  programy rozwoju terenów wiejskich, wspierania inicjatyw kobiet, rehabilitacji więźniów i ochrony środowiska. Art of Living realizuje też szeroki wachlarz projektów humanitarnych, między innym: mediacje pokojowe, m.in. Kaszmir, Sri Lanka, Irak; pomoc po klęskach żywiołowych - Huragan Katrina, tsunami w południowo wschodniej Azji, tsunami w Japonii, trzęsienie ziemi na Haiti.


Organizacje siostrzane

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Wartości Ludzkich (IAHV)

Założona w 1997 roku w Genewie organizacja oferuje programy redukujące stres oraz kreujące liderów lokalnych społeczności. Celem stowarzyszenia jest krzewienie ludzkich wartości takich jak zamiłowanie do pokoju, odpowiedzialność oraz wiara w międzyludzką równość. Organizacja funkcjonuje aktualnie w następujących krajach: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Dania, Holandia, Norwegia, Rosja, Włochy, Słowenia, USA, Kanada, RPA, Kenia, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia oraz St. Lucia.

Ved Vignan Maha Vidya Peeth (VVMVP)

Jest powstała w 1981 roku organizacja o charakterze parasolowym, która pod swymi skrzydłami zrzesza wiele projektów Art of Living realizowanych w Indiach. Oprócz programów rozwoju terenów wiejskich, inicjatyw edukacyjnych oraz działań na rzecz wyzwolenie kobiet, VVMVP prowadzi badania społeczne oraz medyczne. Misją tego podmiotu jest propagowanie duchowego, kulturowego oraz edukacyjnego rozwoju.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir (SSRVM)

Ta organizacja stanowi realizację edukacyjnego projektu Sri Sri Raviego Shankara. Posiada jeden konkretny cel: tworzenie nowych szkół różnego szczebla na takich obszarach Indii, które są objęte największym ubóstwem. Dzięki działanim SSRVM udało się utowrzyć już wiele placówek edukacyjnych umożliwiającym tym samym ubogim dzieciom, które w normalnych warunkach nie miałby na to szans, zdobywać wiedzę.

Vyakti Vikas Kendra India (VVKI)

Założony przez Sri Sri Raviego Shankara podmiot, którego nadrzędnym celem jest krzewienie kulturowego, duchowego oraz edukacyjnego rozwoju. Głównym obszarem działani VVKI są Indie. Organizacja skupia się przede wszystkim na realizowaniu programów Art of Living w taki sposób, aby dotarły do jak największej liczby odbiorców. Dzięki współpracy z szeroko rozumianym biznesem oraz władzami możliwe stało się prowadzenie kursów dla takich podmiotów jak szkoły, korporacje czy urzędy