Privacy Policy

Polityka Prywatności

Art of Living szanuje prawo do prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i zobowiązuje się je chronić. W tym celu przyjęliśmy Politykę Prywatności regulującą sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy dane powierzone Art of Living poprzez internet.
Przed skorzystaniem ze strony internetowej Art of Living prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Odnosi się ona do informacji pozyskanych przez Art of Living wyłącznie drogą internetową.
Odwiedzających stronę internetową Art of Living spoza Polski informuje się, iż Polityka Prywatności Art of Living jest dopasowana do praw i wymagań do prawa obowiązującego w Polsce i może różnić się od regulacji panujących w ich kraju rodzinnym. Wszelkie informacje dostarczone poprzez stronę internetową będą wykorzystywane zgodnie z polskim prawem.

Treść Polityki Prywatności

Nazwy stron internetowych objętych niniejszą Polityką Prywatności. Rodzaje informacji, które mogą być zbierane oraz sposoby ich pozyskiwania. Sposoby przetwarzania oraz przekazywania informacji.

Konsekwencje wynikające z braku zgody na udostępnienie danych osobowych. Działania stosowane przez Art of Living w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości oraz integralności informacji. Sposoby potwierdzania oraz modyfikowania danych osobowych posiadanych przez Art of Living. Gdzie i w jaki sposób zadawać pytania oraz składać zażalenia.

Nazwy stron internetowych objętych niniejszą Polityką Prywatności

Nasza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie tej strony oraz innych stron Art of Living. Ta Polityka Prywatności nie odnosi się do stron internetowych innych organizacji, których linki znajdują się na naszych stronach.
Po kliknięciu na link znajdujący się na naszej stronie internetowej, można ją opuścić oraz wejść na inną stronę internetową, której nie dotyczy Polityka Prywatności Art of Living. Można nie zostać szczegółowo poinformowanym o tym fakcie, chociaż w większości przypadków w momencie przekierowywania na stronę, którą nie zarządzamy, pojawia się nowe okno. Nie dzieje się tak jednak za każdym razem. Dlatego też przed pozostawieniem jakichkolwiek danych, o które użytkownik zostanie poproszony, powinien on najpierw zweryfikować adres URL lub http wyświetlony w swojej wyszukiwarce internetowej, by potwierdzić fakt przebywania bądź opuszczenia strony internetowej obsługiwanej przez Art of Living. Jeśli się tego nie zrobi, Polityka Prywatności Art of Living może nie dotyczyć tej wizyty.

Zaleca się uważne zapoznanie się z regulacjami prawnymi innych odwiedzanych stron internetowych, a także tych, do których wysłany zostanie e-mail, ponieważ ich polityka prywatności, która może znacznie odbiegać od Polityki Prywatności Art of Living, będzie dotyczyć danej wizyty lub e-maila.

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nikt poniżej 13 roku życia nie może pozostawiać żadnych danych osobowych na naszej stronie internetowej, a my świadomie nie gromadzimy żadnych danych dotyczących dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz 13 lat, nie podawaj i nie korzystaj z żadnych informacji zawartych na tej stronie, nie kupuj ani nie pozostawiaj komentarzy. Nie podawaj też żadnych informacji na swój temat. Jeżeli dowiemy się, że posiadamy informacje pozostawione przez dzieci poniżej 13 roku życia bez wiedzy i zgody rodziców, usuniemy je. Jeżeli sądzisz, że posiadamy jakiekolwiek informacje pozostawione lub dotyczące dzieci poniżej 13 roku życia, proszę o kontakt: office@artofliving.pl

Zbieranie danych osobowych, ich wykorzystanie i cel

Dane demograficzne i zbiorcze

W celu zapewnienia najlepszych warunków korzystania z naszej strony internetowej, Art of Living może zbierać dane demograficzne oraz zbiorcze od internautów odwiedzających nasze strony. „Dane demograficzne” to dane anonimowe takie jak wiek, płeć oraz lokalizacja geograficzna. „Dane zbiorcze” to informacje na temat grupy oraz kategorii usług lub użytkowników bez ich osobistych identyfikatorów. Demograficzne oraz zbiorcze informacje nie są uznawane za dane osobowe, jako że nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób.

Internetowe formularze oraz darowizny

Niektóre z naszych stron internetowych pozwalają użytkownikom na złożenie danych osobowych w pewnych formach (np. formularze zgłoszeniowe na kursy lub na wolontariat, a także dotyczące darowizn). Dane osobowe zebrane w tej formie są wykorzystywane wyłącznie do wyszczególnionych celów. Na przykład formularze zgłoszeniowe na kurs zostaną użyte jedynie w celach rejestracji oraz informowania uczestników o aktualnej i przyszłej ofercie kursowej Art of Living. Jakiekolwiek informacje dotyczące finansów, takie jak dane dotyczące kart kredytowych, nie będą ujawniane z wyjątkiem potrzeby dokonania należnych transakcji oraz zostaną skasowane po przetworzeniu.

Komentarze użytkowników oraz e-maile

Czasami nasze strony zachęcają odwiedzających do składania komentarzy na temat naszych usług lub pewnych imprez. Użytkownicy, którzy pozostawią komentarze, będą mieli również możliwość przekazania nam swego imienia oraz adresu e-mail. Jednakże składanie tego typu informacji nie jest wymagane. Komentarze złożone przez użytkowników do Art of Living mogą być opublikowane na naszych stronach internetowych. Możemy do nich dołączyć również imiona autorów oraz pierwszą literę nazwiska i miasto lub region podany przez użytkownika. Jednakże podejmiemy wszelkie kroki zapobiegające temu, by komentarze zawierały jakiekolwiek dane osobowe.

Gdy od użytkownika wpłynie formularz internetowy lub e-mail zawierający prywatne informacje, zostaną one użyte wyłącznie w wymaganym stopniu, czyli do odpowiedzi na komentarze lub pytania tegoż internauty. Dostęp do tych danych zostanie ograniczony i będą one przechowywane w bezpiecznym systemie. Chociaż większość formularzy i wiadomości emailowych złożonych przez użytkowników jest kasowanych zaraz po udzieleniu odpowiedzi, w pewnych przypadkach kopie, bądź informacje w nich zawarte mogą być przechowywane. Takie kopie lub tego typu informacje dotyczące danych osobowych przechowywane są również w bezpiecznej lokalizacji.

Pliki cookies, web Beacons oraz pliki logowania

Niektóre z naszych stron wykorzystują pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na twoim komputerze podczas odwiedzin strony internetowej. Te pliki służą do identyfikacji twojego komputera i zapisują informacje o twoich preferencjach oraz inne dane dotyczące twojej wizyty tak, aby przy ponownych odwiedzinach wiadomo było kim jesteś i by spersonalizować tę wizytę. Pliki cookies używane na naszych stronach nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi.

Używamy plików cookies w celu zbierania informacji, abyśmy mogli określić, jak ulepszyć nasze strony internetowe poprzez obserwację obszarów, możliwości i najbardziej popularnych produktów, by spersonalizować stronę i przedstawić ofertę bazującą na poprzednio oglądanych produktach. Jak już było wspomniane, informacje zbierane poprzez pliki cookies nie zawierają danych osobowych, jako że na ich podstawie nie można zidentyfikować użytkownika. Wraz z postępem technologicznym oraz możliwościami jakie dają pliki cookies, spodziewamy się używać ich na różne sposoby. Jeśli tak się stanie, nasza Polityka Prywatności zostanie zaktualizowana, by opisać nowe zastosowania plików cookies.

Większość wyszukiwarek automatycznie stosuje zapytanie o akceptację plików cookies. Możesz wyłączyć pliki cookies lub ustawić opcję powiadamiania cię, gdy zostają one przesyłane. Jednakże niektóre z funkcji naszych stron internetowych mogą wówczas działać nieprawidłowo. Istnieje wiele źródeł dodatkowych informacji dotyczących plików cookies i zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z tym tematem, aby w sposób świadomy wyrażać zgodę na ich użycie.

Art of Living używa również „web beacons” (znanych również jako „web bugs”, „action tags”, „pixel trackers” lub też „clear GIFs”) będących małymi graficznymi obrazami znajdującymi się na stronie internetowej, dokumentach będących częścią internetu lub wiadomości e-mail, które pozwalają nam lub osobom trzecim na zbieranie pewnych informacji oraz monitorowanie aktywności użytkowników na naszych stronach. Web beacons są niewidoczne dla użytkowników ze względu na swój bardzo mały rozmiar (tylko 1x1 piksel) i mają taki sam kolor, jak tło strony internetowej, dokumentu, bądź wiadomości e-mailowej. Używamy web beacons w celu zbierania informacji niezawierających danych osobowych, takich jak IP komputera, do którego jest wysyłany web beacon, adres URL strony internetowej, z której pochodzi web beacon oraz czas jej użytkowania (jak np. kiedy oglądano daną stronę, reklamy lub e-maile, które zawierają web beacons) Web beacons mogą być powiązane z danymi osobowymi, lecz my nie używamy tego typu web beacons. Możemy dać przyzwolenie osobom trzecim na umieszczanie web beacons na naszych stronach, jednakże tego rodzaju web beacons nie są powiązane z danymi osobowymi.

Art of Living przechowuje pliki logowania, które zawierają adresy IP. Adres IP (Intenet Protocol) jest adresem numerycznym, który został nadany przez providera internetu, w celu identyfikacji twojego komputera. Nigdy nie łączymy adresów IP z danymi osobowymi. Zazwyczaj używamy jedynie plików logowania do monitorowania aktywności na naszych stronach oraz rozwiązywania problemów technicznych. Jednak w przypadku nadużycia, możemy zablokować określone adresy IP.

Ujawnienie danych personalnych

Bez ograniczeń możemy ujawniać dane demograficzne i informacje zbiorcze dotyczące użytkowników oraz informacje nikogo nieidentyfikujące.

Możemy ujawniać dane osobowe, które zostały zebrane według regulacji naszej Polityki Prywatności:

 • Naszym oddziałom oraz filiom.

 • Kontrahentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim, z którymi współpracujemy, by rozwijać naszą działalność, zobligowanym do nieudostępniania poufnych danych osobowych oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celach, dla których zostały one ujawnione.

 • Osobom trzecim w celu reklamy swoich produktów lub usług, chyba, że zastrzegłeś taką możliwość. W umowach zobowiązujemy osoby trzecie do utajnienia danych osobowych oraz wykorzystania ich jedynie w celach, dla których zostały one ujawnione.

 • By spełnić cel, dla którego zostały one przez ciebie przekazane.

 • Dla jakichkolwiek innych celów ujawnionych przez nas w momencie przekazywania przez użytkownika tych informacji.

 • Za przyzwoleniem użytkownika

Ponadto dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione:

 • Na prośbę sądu w przypadku procesu sądowego, a także na życzenie rządu.

 • W celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych oraz innych umów, wliczając wystawianie rachunków oraz inkaso.

 • Jeśli ujawnienie danych okaże się konieczne lub właściwe w celu ochrony prawa, własności lub bezpieczeństwa Art of Living, naszych klientów i innych osób. Dotyczy to wymiany informacji z innymi organizacjami i firmami w celu zabezpieczenia przed oszustwami i redukcji ryzyka kredytowego.

Opcje wykorzystywania oraz ujawniania danych osobowych użytkownika.

Staramy się zapewnić internautom możliwość wyboru: jaki rodzaj danych osobowych zechce on nam przekazać. Stworzyliśmy mechanizmy zapewniające następujące sposoby kontroli nad informacjami:

 • Technologie śledzenia oraz reklamy. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies, lub aby powiadamiała o przesyłaniu plików cookies. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące pików cookie we Flashu, należy zapoznać się z ustawieniami Flash playera na stronie internetowej Adobe. Jeśli pliki cookies zostaną wyłączone lub zablokowane, niektóre części tej strony mogą być niedostępne lub będą funkcjonowały błędnie.

 • Ujawnianie informacji osobistych użytkownika w celach reklamowych osobom trzecim. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, byśmy dzielili się prywatnymi informacjami z nieafiliowanymi lub osobami trzecimi dla celów marketingowych, może zablokować tę możliwość pisząc na adres: office@artofliving.pl

 • Oferty promocyjne Art of Living. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by Art of Living przechowywała jego adres e-mail bądź inne dane kontaktowe w celu promowania produktów i usług własnych czy też osób trzecich, może wykasować się z listy wysyłając e-mail z decyzją na adres office@artofliving.pl Jeśli użytkownik otrzymał e-mail w celach promocyjnych, może on wysłać nam e-mail zwrotny z prośbą o pominięcie go w przyszłości na liście dystrybucyjnej.

 • Reklama ukierunkowana. Jeśli użytkownik nie chce, byśmy wykorzystywali informacje zebrane przez nas lub dostarczone przez niego w celu rozsyłania reklam zgodnie z naszym reklamodawcą, może on wysłać email z rezygnacją na adres office@artofliving.pl

Nie kontrolujemy zbiorów osób trzecich lub wykorzystywania przez nich informacji użytkowników w celach reklamowych. Osoby trzecie mogą jednakże zapewnić użytkownikom sposoby zastrzeżenia ich danych osobistych zbieranych oraz wykorzystywanych w ten sposób. Użytkownik może wypisać się z listy osób dostających materiały reklamowe „NAI” Network Advertaising Initiative na stronie NAI .

Dostęp do danych osobowych i możliwość ich zmiany

Użytkownik może wysłać nam e-mail na adres office@artofliving.pl z prośbą o udostępnienie danych osobowych w celu ich zmiany lub usunięcia. Nie możemy usunąć danych osobowych użytkownika bez jednoczesnej likwidacji konta użytkownika. Nie możemy odpowiedzieć na prośbę dotyczącą zmiany informacji, jeśli istnieje podejrzenie, iż zmiana naruszyłaby prawo lub spowodowałaby nieprawidłowość w informacjach.

Gwarancja ochrony danych osobowych użytkownika

Art of Living stosuje racjonalne zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo, rzetelność i prywatność zebranych przez nas danych osobowych. Wprowadziliśmy również środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, nadużyciem oraz modyfikacją informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu. Dane osobowe zebrane przez Art of Living są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne (np. zamknięte pokoje), a dostęp do nich mają jedynie pracownicy, którzy wykorzystują te informacje, by udostępnić użytkownikowi nasze produkty oraz usługi.
Niestety, przesył danych przez internet nie jest całkowicie bezpieczny. Chociaż dokładamy najwyższych starań w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danym osobowym użytkownika przekazywanym naszej stronie internetowej. Ryzyko towarzyszące transmisji danych ponosi użytkownik. Nie ponosimy odpowiedzialności za złamanie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych na naszej stronie internetowej.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli wprowadzimy takie zmiany, będziemy je publikować w internecie i zmianie ulegnie data znajdująca się na początku dokumentu. Prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę datę, aby upewnić się co do aktualności naszej Polityki Prywatności.

Gdzie i jak kierować zapytania lub składać zażalenia

Jeśli istnieją jakiekolwiek pytania, zażalenia lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o przesyłanie ich e-mailem na następujący adres office@artofliving.pl