Йога Сутри на Патанджали: Виж ума си като светлина, като пламък | Изкуството да живееш България
Йога

Виж ума си като светлина, като пламък

Jyothishmati pragnya. Виж ума си като светлина, като пламък. Съзнанието ти е пламък, умът ти е пламък. Ти забравяш това. Заради присъствието на ума ти като пламък в теб, цялото ти тяло функционира. В противен случай ще бъдеш като незапалена свещ.

Живот и светлина са синоними

Какво е пламъкът? Как функционира той?

Пламъкът живее с кислород. Какво прави? Пламъкът използва някакво вещество от субстанцията на земята и после използва кислород и живее.

Какво е живота? Същото нещо. Той използва кислород и живее на някаква материя. Точно както пламъкът живее на восък и фитил и използва кислород. В твоя живот, умът ти използва тялото и храната в него като восък, въздухът като кислород и така се проявяват дейности в тялото.

Както пламъкът, така и съзнанието е проява на живота. Живот и светлина са синоними. Те са много близки. Ако покриеш една свещ с бутилка, тя ще загасне за няколко минути. Същото е ако си заключен в стая без прозорци, ще живееш само няколко часа, осем часа. Свещта може да изгори за осем минути. В стаята, ако си заключен, ти ще живееш няколко часа и после ще умреш.  Много е сходно, нали? Каквото правиш със свеща, същото правиш и с тялото си, реакцията ще е еднаква.

Ако сложиш повече восък върху пламъка, той ще се възпламени още повече. Ти слагаш в тялото си храна и то ще живее по- дълго. Ако фитилът се е овъглил и изгорял, каквото и количество восък да му сложиш, той ще си остане загаснал. Той си има своите ограничения. По подобен начин, тялото, след определени години на изгаряне, каквото и количество храна да му дадеш, то не може да го поддържа. То (Тялото) не се държи. Тялото функционира като фитил. Точно както кислородът, пламъкът се издига.

Това тяло се държи за jyotishmati pragnya. Vishoka vā jyothishmati – освободи се от нещастието, бъди щастлив и в същото време знай, че умът ти е изграден от светлина. Той не е материя. Твоят ум е енергия. Ти си енергия. Jyotishmati.

 

<< Петте типа огън <<Пречистване с огън >>>>

(Тази поредица е част от знание, базирано на коментарите на Шри Шри Рави Шанкар върху Йога Сутрите на Патанджали)