Йога Сутри на Патанджали: Целта на йога е да бъдеш едно с Аз-а | Изкуството да живееш България
Йога

Целта на йога е да бъдеш едно с Аз-а

Vrutti sarupyamitaratra

През цялото време ти се идентифицираш с модулациите на ума.

-Йога Сутра на Патанджали #4

Това означава, че през цялото време умът ти е ангажиран във външния свят. Докато вървиш с отворени очи, ти се захващаш за всичко, което видиш, помиришеш, чуеш, докоснеш и вкусиш. Ако не правиш това, ти спиш или сънуваш и тогава си изключил изцяло външния свят.

По време на съня и сънищата, се завръщат същите спомени, но ти никога не си на себе си, тих и спокоен. Ти ставаш обект на собствените си възприятия. Знаеш ли, когато някой селянин или много чист човек или дете, гледат филм, те са толкова погълнати от него, че никой друг не съществува за тях по това време. Само филмът е този, който има значение в момента. Дори няма да усетят ако ги заболи гърбът или им изтръпнат краката. Те не усещат болката. Не си чувстват дори и тялото.  

Какво се случва? Твоето съзнание приема формата на този филм, на това врути. Знаеш ли, някога на село, някой гледал филм и хората видели, че героят бил нападнат от злодей. Тогава те се изправили и с камъни и пръчки в ръце извикали: “ Хайде, ей сега ще те ударя,” и се втурнали към сцената. Нашето съзнание приема формата по друг начин.

Целта на йога е да станеш едно с Аз-a, да те интегрира и направи едно цяло. Да придобиеш формата, същността на наблюдаващия е йога. Когато се чувстваш щастлив, радостен, преживяваш блаженство, щастие в живота - съзнателно или несъзнателно, ти приемаш формата, същността на наблюдаващия. В противен случай, в друго време, ти си зает с различни дейности на ума. Ти ставаш едно с другите дейности. Модулациите на ума са в пет форми.

Vruttayaha panchatayyaha klishtaklishtaha

Модулациите на ума са пет, болезнени или безболезнени.

-Йога Сутра на Патанджали #5

Има определени врути или модулации на ума, които създават проблеми. Кои са те?

Pramanaviparyayavikalpanidra-smrutayaha

Да искаш доказателство, грешно разбиране, въображение, сън и спомени.

-Йога Сутри на Патанджали # 6

В твоят Аз възникват пет вида съзнание. Кои са те?

<< Състрадание е да прощаваш на хората, без да го знаят Ако имаш всичко което си искал щастлив ли си? >>

 

(Тази поредица е част от знание, базирано на коментарите на Шри Шри Рави Шанкар върху Йога Сутрите на Патанджали)