Йога Сутри на Патанджали: Пет Вида Съзнание Възникват в Теб | Изкуството да живееш България
Йога

Пет Вида Съзнание Възникват в Теб

Пет вида съзнание възникват в Теб. Кои са те?

Pratyakshanumanagamaha pramanani

Различните видове доказателство, които умът изисква са очевидните доказателства от опита, дедуктивното или това, което се подразбира и библейското доказателство.

-Йога Сутра на Патанджали

Pratyaksha означава очевиден, от опит. Нашият ум винаги иска да има очевидно, надеждно, доказано от опита доказателство. Това е един вид активност на ума. Друг вид е anumana, което означава, че не е толкова очевидно, но ти си правиш заключение и каквото и да е то, ти си вярваш.

Agamaha e доказателството, което умът взема от тесктове или книги. Защото е написано. Дори и днес в някои отдалечени селца, всичко печатно е божа истина. Много хора казват, че когато нещо е написано, то със сигурност е вярно. Ние постоянно търсим доказателство на нещо или на всичко.

Йога е да престанеш с това търсене и да се потопиш в Аза. Потапянето в Аза не се нуждае от доказателство. Истината не може да бъде разбрана чрез доказателства. Бог е отвъд доказателствата. Ти не можеш да докажеш съществуването на Бог, нито пък да го отречеш.

Доказателството е свързано с логиката, а тя е много ограничена в своята компетентност. Същото е и при просветлението и в любовта. Любовта никога не може да бъде доказана или опровергана. Това не е е в царството на виждащия. Той е отвъд доказателството.

Viparyayo mithyajnanamatadrupa pratishtam

Грешното разбиране е знание за нереалното във форма, която не е негова собствена.

-Йога Сутра на Патанаджали

През по-голямата част от времето ти налагаш своите собствени идеи, възгледи и чувства на другите и си мислиш, че са техни. Това се нарича viparyaya. Ти имаш комплекс за малоценност или изведнъж виждаш някой друг, който се държи много арогантно. Той може да не е арогантен и да не се е отнесъл зле с теб. Но ти изведнъж си почувствал, че се държат зле с теб. Ти не си уважаван, защото ти сам не се уважаваш. Ти мислиш, че другите не те уважават. Тази тенденция на ума ти е випаряя. Изведнъж хората чувстват, че не са обичани.

Shabdajnananupati vastushunyo vikalpaha

Това е вид халюцинация, последвана от чисти, благи думи или знание, които всъщност са безсмислени. 

-Йога Сутра на Патанджали

Vikalpa е вид халюцинация. Нищо от този вид не съществува, само благи думи, които кръжат в ума и нямат особен смисъл. Тази фантазя се нарича викалпа, третата модулация на ума или читта.

Викалпа може да бъде два вида. Едната е радостна, приятна фантазия, а другата неоснователни страхове. “Какво ще се случи ако утре умра? Ами ако ми се случи злополука?” Това са просто звуци, които нямат никаква стойност. Неоснователни страхове в ума или фантазии.

Abhavapratyayalambana vruttirnidra

Сънят е тази модулация на ума, която има за цел и в чиято основа се крие причината за не-съществуването.

-Йога Сутра на Птанджали

Ако умът не е в която и да е от гореизброените три модулации, тогава той заспива. Петата активност на ума е смрути, което е да си спомня преживявания от миналото.

Anubhuta vishaya sampramoshaha smrutihi

Да си спомняш минали преживявания.

-Йога Сутра на Патанджали

 

<< Поддържай вярата Медитацията влияе на сътворението >>


(Тази поредица е част от знание, базирано на коментарите на Шри Шри Рави Шанкар върху Йога Сутрите на Патанджали)