Любовта е същината на сътворението | Изкуството да живееш България
Йога

Любовта е същината на сътворението

Teevrasamvëganamasannaha

tëvra = силен; samveganam = превъзходство, предпочитание към него; asannaha =лесно


По духовната пътека вървят лесно тези, които са я предпочели на първо място и са й дали превъзходство над всичко останало.

-Йога Сутра на Патанджали 

любов

Какво правим обикновено? Ние даваме приоритет на светските неща или на оцеляването, а духовността е последна в нашия списък. Когато поставиш духовната си практика на първо място, тогава е по-лесно. Ако фокусът в живота ти е върху духовното развитие, тогава всички други неща ще станат второстепенни. Твоята първа и най-важна отговорност в живота е да бъдеш с истината, да се развиваш в истината и така да работиш, социалните задължения остават на заден план в списъка ти и тогава става много лесно за теб. Така че, лесно е на тези, които я поставят на първо място, на тези, чийто ум наистина желае да се насочи в тази посока.

Умовете, които искат да се развиват в тази посока са три типа.

Mrudumadhyadhimatratvattatoapi visheshaha

mridu = мек, слаб; madhya = среден; adhimatra = силни натури; tatah = по-далече; api = също; visheshaha = разграничение


“Също така има и по- нататъшно разграничение между слаби, средни и силни натури.”

-Йога Сутра на Патанджали

 

Хората са три различни категории: бавни, средни и бързи. „Добре, нека да го направя.” , „Аз трябва да го направя.” И „Не мога да бъда, без да го правя”. Някой, който е на 100 процента, някой, който малко се колебае  и друг, който казва „Добре, нека да го направя, трябва да го направя”. Това са първа, втора и трета категория.

 

Eshwara pranidhanad va

ëshwara = Бог; pranidhanad va = отдаденост


"Само с пълно отдаване на Бог.”

-Йога Сутра на Патанджали

сътворението

Само напълно посвещавайки се на Бог, ти можеш да постигнеш състояние на пълно разцъфване на съзнанието. Какво е Бог? Кой е Бог? Лесно е да се посветиш на Бог, но кой е Бог? Къде е Бог? Никой никога не е виждал Бог. Тогава изниква следващият въпрос: Какво е господството? Кое е това, което движи света?  

Ти откриваш, че любовта движи света. Ядрото на съществуването управлява вселената. Така както слънцето е центъра на слънчевата система и около него се въртят всички планети, така и сърцевината на твоя живот е любовта. Отвъд постоянно променящото ти се тяло, мисли, чувства, лежи ядрото на твоето съществуване, което е много фино, много нежно. Това съзнание, сърцевината на съществуване е отговорно за цялото творение. Там е  господството.

любов и сътворение

Птицата майка храни майките си от любов. Цветето разцъфва, следствие на любовта. Патките мътят яйца от любов. Кравите се грижат за телетата си от любов. Виждал ли си маймуните? Как се грижат за малките си! Любовта е вградена в творението. Чрез нея то функционира. Това, което наричаш неделимо, е сърцевината на съзнанието. Затова Исус е казал: „Бог е Любов и Любовта е Бог.”

 

<< Любовта може да пресътвори личността>>

  <<Поддържай вярата >>

(Тази поредица е част от знание, базирано на коментарите на коментарите на Шри Шри Рави Шанкар върху Йога Сутрите на Патанджали)