Поза Мост | Изкуството да живееш България
Йога

Поза Мост

Сетубандхасана

Yoga Asana – Bridge Posture

  • Легни по гръб и постави краката си близо до бедрата с крака, успоредни един на друг и на ширината на раменете, коленете сочат нагоре.
  • Вдишайки, леко повдигни таза нагоре, повдигни вътрешната част на бедрата по-високо; бедрата са успоредни на пода. Прехвърли малко по-голяма тежест на краката си като натискаш стъпалата здраво на пода.
  • Дръж ръцете на пода под теб, като или държиш глезените, или протягаш ръце към стъпалата с преплетени пръсти.
  • Ако имаш слаб врат, го подкрепи като натискаш брадичката към гърдите; в противен случай дръж врата си отпуснат.
  • Задръж и продължавай да дишаш с плавни дълги дишания.
  • Издишайки бавно се отпусни на пода.
  • Изправи краката си и се отпусни.

Ползи: