Ayurveda

Ayurveda is het oude Indiase systeem van natuurlijke en holistische geneeskunde. Vertaald vanuit het Sanskriet betekent Ayurveda “de wetenschap van het leven” (Ayur betekent “lang leven” of “leven” en veda betekent “wetenschap”).

Terwijl reguliere geneeskunde zich over het algemeen richt op het behandelen van ziekte geeft Ayurveda ons de kennis over het voorkomen van ziekte en het verwijderen van de oorzaak wanneer het zich toch voordoet.

Basisprincipes van Ayurveda

De kennis van Ayurveda werd mondeling doorgegeven tot het meer dat 5000 jaar geleden in tekst werd vastgelegd. De oudst bekende teksten over Ayurveda zijn de Charaka Samhita, Sushruta Samhita, en de Ashtanga Hrudaya. Deze teksten beschrijven in detail de effecten van de vijf elementen in ons kosmische systeem - aarde, water, lucht, vuur en ether - op ons individuele systeem, en verklaren de noodzaak van het in balans houden van deze elementen voor een gezond en gelukkig leven.

Volgens Ayurveda wordt elke persoon door bepaalde elementen meer beïnvloed dan andere. Dit komt door hun 'prakriti', of natuurlijke constitutie. Ayurveda onderscheidt de verschillende constituties in drie 'dosha's':

  • Vata dosha, waarin de elementen lucht en ruimte domineren
  • Pitta dosha, waarin het element vuur domineert
  • Kapha dosha, waarin de elementen aarde en water domineren

De dosha heeft niet alleen een uitwerking op de vorm van het lichaam, maar ook op bepaalde eigenschappen of neigingen van het lichaam (zoals de voorkeur voor bepaald voedsel en de spijsvertering) en het karakter en emoties. Zo is bijvoorbeeld het element aarde bij mensen met Kapha dosha herkenbaar in hun solide, robuuste lichaamstype, de neiging tot een tragere spijsvertering, hun goede geheugen en hun emotionele gelijkmatigheid.

Bij de meeste mensen bestaat de prakriti uit een combinatie van twee doshas. Mensen die bijvoorbeeld “Pitta Kapha” zijn hebben zowel de eigenschappen van Pitta dosha als Kapha dosha, waarbij Pitta domineert.

Door de eigenschappen van onze natuurlijke constitutie te begrijpen zijn we beter in staat om datgene te doen wat ons in balans houdt.

Polsdiagnose - Ayurveda

Ziekte betekent volgens de Ayurveda dat er een onbalans is in onze dosha's; het herstellen van de balans is dan ook de sleutel tot genezing. Ayurveda kent een effectieve methode om een diagnose te stellen: nadi pareeksha, ofwel polsdiagnose. Door de vinger op de pols te leggen kan een Ayurvedische arts gemakkelijk de verschillende vormen van onbalans vaststellen en een effectieve behandeling voorschrijven.

De behandelingen kennen gewoonlijk twee vormen: 1. Panchakarma, een vijfdelig reinigingsprogramma 2. Medicijnen op basis van kruiden om het lichaam in balans te brengen

Ayurveda ondersteunt de gezondheid zonder de natuurlijke intelligentie van het lichaam te verstoren; Ayurvedische behandelingen hebben geen negatieve bijwerkingen. Daarom wenden mensen zich over de hele wereld tot de wetenschap van de Ayurveda om hen te helpen een optimale gezondheid te krijgen en te houden.

Ayurveda alleen worden gebruikt of als aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Ayurvedische levensstijl

Ayurveda hecht grote waarde aan iemands 'pathya', of levensstijl (eetgewoontes en dagelijkse routine). Ayurveda geeft ook richtlijnen voor het aanpassen van onze levensstijl aan de verschillende seizoenen.

Lees hier meer over Sri Sri Ayurveda van Art of Living en vind de ayurvedische centra in Nederland.