Het Youth Empowerment Seminar (YES!)

Tegelijkertijd lol en uitdaging; dit dynamische en leuke programma daagt tieners uit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en geeft veel praktische handvaten om met stress om te gaan, emoties te hanteren en zelfbewustzijn te verhogen. Het programma bevat:

  • De ontwikkeling van fysieke, mentale, sociale en emotionele vaardigheden van tieners
  • Ademtechnieken om stress te verlichten en focus te vergroten
  • Dynamische spelletjes en yoga
  • Praktische kennis om bewustzijn te creëren
  • Ervaringsgerichte processen om strategieën te ontwikkelen voor het oplossen van problemen
  • Dynamische groepsdiscussies die ontworpen zijn om tieners te helpen zich op hun gemak te voelen in moeilijke situaties. Dit vergroot hun zelfvertrouwen, waardoor ze beter kunnen omgaan met kritiek en de druk van hun leeftijdgenoten.