Visie

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar’s visie op een geweldloze, stressvrije samenleving wordt uitgedrukt in talloze initiatieven die wereldwijd door geïnspireerde vrijwilligers worden uitgevoerd.

Als humanitair ambassadeur, spiritueel leider, meditatieleraar en vredesambassadeur inspireert Gurudev Sri Sri Ravi Shankar miljoenen mensen over de hele wereld.

Al drie decennia lang is Gurudev Sri Sri Ravi Shankar's leven gewijd aan:

  • het promoten van menselijke waarden
  • het bevorderen van interreligieuze harmonie
  • het bouwen van harmonieuze gemeenschappen
  • het inspireren van sociale verantwoordelijkheid
  • humanitaire doelen

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar heeft speciale cursussen ontwikkeld die effectieve en practische technieken leren voor emotioneel en fysiek welzijn. Hij heeft de tradities van yoga en meditatie tot leven gebracht en aangeboden in een vorm die past bij de 21e eeuw. Behalve het doen herleven van oude wijsheid creëerde Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ook nieuwe technieken voor persoonlijke en sociale transformatie. Hiertoe behoort de Sudarshan Kriya die miljoenen mensen heeft geholpen verlichting te vinden van stress en innerlijke bronnen van energie en vrede in het dagelijks leven te vinden. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar reist over de wereld om mensen deze technieken te leren, en de cursussen van Art of Living hebben reeds de levens van miljoenen mensen geraakt.

Sri Sri spreekt tot mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten, van de Verenigde Naties en management teams tot gedetineerden, boeren en schoolkinderen. Het is ook niet ongebruikelijk dat mensen uit oorlogvoerende landen in zijn programma’s of bij zijn toespraken naast elkaar zitten. 

Mensen zeggen dat Gurudev Sri Sri Ravi Shankar in praktijk brengt wat hij zegt, of het nu het inspecteren van de herstelwerkzaamheden in Bihar is, het oproepen van misleide jongeren om terug te keren tot de gemeenschap en zich voor sociale ontwikkeling in te zetten of het elke avond ontmoeten van mensen in satsangs (bijeenkomsten met muziek en meditatie) en het beantwoorden van vragen over de uitdagingen van het leven. Zijn focus ligt altijd op het promoten van menselijke waarden en sociale verbondenheid door zijn filosofie en ideaal van één wereldfamilie.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar’s leven is een verhaal van toewijding aan het laten uitkomen van dit ideaal.