Бъди креативен с помощта на медитация | Изкуството да живееш България
Медитация

Бъди креативен с помощта на медитация

Колкото сме по-спокойни и балансирани в себе си, толкова по-лесно изразяваме нашата креативност и щастие.  Виждате ли, креативността вече присъства във всяка една  част  нашето съзнание и може да бъде пробудена. Ако няма креативност вътре в нас, то не можем да си я набави от никъде другаде. То е като да поставиш царевични зърна в печката, за да се разпукат и станат на пуканки. По подобен начин креативността е присъща на съзнанието ни и само очаква да бъде активирана.

Медитацията ни помага да сме свободни отвътре, да се почувстваме като деца, помагайки ни да се освободим от задръжките, резервираността, общите представи в съзнанието ни и да премахнем всички бариери, които си поставяме, когато комуникираме с другите.

Ако умът се люшка между миналото и бъдещето, това означава, че не е достатъчно ясен и проницателен в настоящия момент. Креативността изисква остротата на съзнанието; способността да възприема нещата по-добре.

Възприемане, наблюдение и изразяване – са трите аспекта, които са съществени за всяко едно занимание.  Те ще разцъфнат напълно и истински, когато съзнанието ни е добре отпочинало.

Креативността и сръчността са резултат от медитацията. Практикуването на медитация ни прави изкусни и сръчни във всяко свое действие, позволявайки ни да бъдем щастливи и поддържа усмивката ни нестихваща, каквото и да се случва.

Съзнанието ни се простира отвъд границите на нашето тяло. Съзнанието, умът ни са като поле. И това поле е изпълнено със знание, креативност,  и е безкрайно.

Всеки, който е направил някакво откритие или творение, го е направил, защото то вече е присъствало в полето на неговото съзнание. Ние получаваме признание, защото достигаме това, което е вече в съзнанието ни. Понякога можем да го постигнем без никакво усилие; то просто се изразява чрез нас. Ако попитате поета как сътворява толкова красиви поеми, поетът ще ви отговори: „Не знам.“ Независимо дали се отнася за научно откритие или за изкуство, мистерията остава. Източникът си остава неизвестен. Достигането и пребиваването  в това непознато за нас поле е медитация.

Медитацията не се случва чрез усилия, а точно обратното - без никакво усилие. Тялото и умът имат противоположни закони. На физическо ниво, колкото повече усилия полагаме, толкова по-добри резултати получаваме. Докато на ментално ниво или на нивото на креативността - колкото по-малко са усилията, толкова по-големи са резултатите.  Когато съзнанието се научи да се освобождава и отпуска , тогава започват да идват и новите идеи. Ако сме забравили нещо например, колкото повече се мъчим да си спомним, толкова по-дълго време ни отнема да си го припомним. Колкото по-бързо се освободим, неочаквано ще дойдат и свежите идеи. Ето защо съзнанието има противоположни на тялото закони. Медитацията е базирана на комбинацията между законите (тези на тялото и тези на ума) и се случва,  когато сме освободени от всякакви усилия.

От Шри Шри Рави Шанкар.

За първи път публикувано в Ришимук

Изображение – Ниладри Дутта