Ритмичното дишане успокоява ума

"Prachchardana vidharanabhyam va pranasya''

prachchardana = чрез изпускане; vidharanabhyam = чрез задържане; va = избирателно; pranasya = на дъха
"Чрез изпускане и задържане на дъха по специален начин.

Йога Сутра на Патанджали

Prachchardana prāṇasya означава нарушаване на естествения ритъм на дишане и задържане на дъха, поддържайки дишането в различен ритъм. Ако някой те попита къде Патанджали е говорил за Сударшан Крия, той всъщност не я е споменал директно. Но в това изречение, в тази сутра, има следа от нашите практики. Ние правим същото нещо, дишаме в различен ритъм. Не дишаме естествено, както дъхът си идва отвътре, а съзнателно определяме специален ритъм. Това е праччардана, разделяне. Независимо какъв ритъм на дишане ти идва отвътре, ти го прекъсваш и поддържаш различни ритми.  

Точно това правим и ние. Праччардана видара абхям ва пранася. По специален начин ние определяме праната и дишането. Вследствие на това, умът се успокоява, става фокусиран, еднопосочен.

И сега...следващата сутра.

"Vishayavati va pravruttirutpanna manasaha sthithinibandhini''

vishayavati = обектите на сетивата; va = или ; pravruttihi = дейност; utpanna = appearing; manasaha = на ума; sthithi = устойчивост; nibandhini = причинява
"Чрез тази активност на ума, преминавайки през обектите на сетивата, умът става стабилен, спокоен и неподвижен.

Йога Сутра на Патанджали

Да предположим, че това не е така. То е така, но ако усещаш, че не е изцяло изпълнено, тогава е налице вишаваяти, или чрез всеки един обект на сетивата, умът може да бъде успокоен. Например когато стоим тихо след като сме пяли баджани. Какво се случва тогава? По това време умът ти не препуска тук и там. Тогава ти стоиш със затворени очи и умът ти е напълно спокоен. Медитация. Умът ти е станал неподвижен, нали?

Pravruttirutpanna manasaha, или независимо, че умът ти е зает с различни дейности, чрез регулиране ритъма на дишане, той може да бъде доведен до спокойно състояние.

<< Невежеството е основната причина за Страданието Да преживееш отсъствие на мисли >>

 

(Тази поредица е част от знание, базирано на коментарите на Шри Шри Рави Шанкар върху Йога Сутрите на Патанджали)