Тайни на медитацията: С повишаване на енергията, медитацията се случва спонтанно | Изкуството да живееш България
Медитация

С повишаване на енергията, медитацията се случва спонтанно

Този пост е продължение на предишния Тайни на медитацията...

Въпрос: Как да приемем настоящия момент?

Шри Шри Рави Шанкар: Както сега, в този миг аз приемам въпроса ти, аз съм тук и сега. Разбра ли? Това се случва спонтанно. Настоящият момент е неизбежен. Всичко, което съществува, е в настоящия момент. Дори бъдещата мисъл е в настоящия момент. Твоите страхове за бъдещето не са в бъдещето, те са в настоящето. Дори спомените от миналото са в настоящия момент. Никой не може да избяга от настоящето.
Твоите притеснения за миналото са също в настоящия момент. Просто трябва да се събудиш и да осъзнаеш неизбежността на настоящия момент, това е всичко.

Въпрос: Гнева, добро нещо ли е?

Шри Шри Рави Шанкар:  Ако искаш да използваш гнева за нещо и той е под твой контрол, тогава е добро. Но ако гневът контролира теб, тогава си навличаш беди. Осъзнаваш ли каква е разликата?

Можеш да използваш гнева като инструмент, но ако той започне да използва теб, тогава губиш всичко; причината също изчезва.
Това се случва с повечето хора. Когато искат да се борят срещу несправедливостта, гневът ги завладява и първоначалната причина, която ги е подтикнала към борба вече е изчезнала.
В държави от третия свят, а и по цял свят, хората горят автобуси, изгарят влакове и причиняват толкова много разруха. С всеки бунт те мислят, че се борят срещу несправедливостта; това важи за всеки бунт, навсякъде по света.
Моята интерпретация за войната е WAR - Worst Act of Reason (от англ. war - война): най-лошите действия, породени от разума. Има причина, поради която се отива на война. Всеки, който отива на война ще я оправдае. Но тя причинява толкова много разруха и всъщност не дава нищо. Затова трябва да се намерят алтернативни начини.

Мирните и ненасилствени демонстрации са най-подходящи, подобно на принципите на Ганди.
Направихме това, сега през август в Индия. Сигурно сте чули за това във вестниците. Ние сме учредители на движението IAC (India against Corruption) – Индия срещу корупцията. Създадохме това движение без да пораждаме никакво насилие или разруха където и да било в държавата.

Изкуството да живееш е основният патрон, основният източник, и всички наши доброволци се погрижиха да не присъстват антисоциални елементи в движението за борбата с корупцията 
Стоейки срещу корупцията и престъпността, бихме могли да подивеем. Хората биха могли да изгорят домовете си и да направят още куп неща. Но не, ние поехме ангажимент за недопускане на насилие. И изведнъж, през цялото време, степента на престъпност в страната драстично намаля. Всеки подкрепяше каузата.

Въпрос: Какво е грях?

Шри Шри Рави Шанкар: Грях е това, което те кара да страдаш и това, което причинява страдание на другите в дългосрочен план. Това, което ти дава удоволствие за кратко, а после те кара да страдаш до края на живота, си е грях. Но това, което първоначално изглежда болезнено и тежко, а после те издига, това е заслуга.

Въпрос: Каква е тайната на медитацията?

Шри Шри Рави Шанкар: Съществуват три вида пространство. Едното е външното пространство, в което се намират всичките четири елемента. Второто е вътрешното пространство, откъдето идват мислите и емоциите; нарича се Чит Акаш (от санскрит Chit Akash).
Съществува и трети вид пространство, където има само блаженство.
Тези три пространства са свързани, външното, средното пространство на мислите или финното тяло и причинното пространство на блаженство и любов.
Така всеки път, когато усетите любов, щастие, вътрешен мир, вие сте в контакт с това вътрешно пространство. Вие просто се докосвате до него и то ви дарява с огромна енергия.
Така, че с повишаване на енергията медитацията се случва спонтанно. Медитацията също повишава енергията, процеса е двупосочен. Когато нивото на енергията е повишено, медитацията просто се случва.

Из серия от лекции, озаглавени "Тайни на медитацията" водени от Шри Шри Рави Шанкар на 20 април 2012 г. в Калифорния, САЩ.

<< Медитацията разпалва любовта вътре в теб

Духовността е среща със себе си >>