Тайни на медитацията: Духовността е среща със себе си | Изкуството да живееш България
Медитация

Духовността е среща със себе си

Тази статия е продължение на предишната: Тайни на медитацията.

Защо е предизвикателство да бъдеш съпричастен към себе си?

Шри Шри Рави Шанкар: Защото сме свикнали да се обвиняваме.
Първото правило на духовния път е да спреш да се самообвиняваш. Това е правило. Ако можеш да го прилагаш, тогава много добре ще напредваш по духовния си път.
Какво е духовност? Какво е духовен път? Тя (духовността) е да се срещнеш със себе си, тя е в основата на твоето същество. Навлизаш навътре, за да се свържеш със себе си. Ако продължаваш да се обвиняваш, как можеш да се доближиш до себе си? Никога не би искал да си с някого, който се самообвинява. Най-голямата пречка за медитацията е самообвинението. Никога не можеш  да бъдеш в мир, никога не можеш  да се гмурнеш вътре и никога не можеш да се издигнеш, когато се обвиняваш.

самообвинение

 

 

Какво изразява танцът?

Шри Шри Рави Шанкар: Когато си щастлив, всяка твоя стъпка е танц. Танцуваш по пътя на живота си. Мъдростта те кара да танцуваш във всички ситуации. Движение, разтегнато в ритъм, е танц. Звук, разтегнат в ритъм, е музика. Разтегленият живот е празник!

танц, семейство

 

Какво мислите за създаването на единно световно правителство и единно световно семейство?

Шри Шри Рави Шанкар: Единното световно семейство е най-практично точно сега. На политиците оставям да си мислят за единно световно правителство. Те са създали Световната банка, но все още не мисля, че всеки политик би бил готов за единно световно правителство. Но би било добре за планетата, ако Организацията на обединените нации стане по-силна и по-активна, а не седи на заден план.

семейство

 

 

Това е част от поредица от лекции, озаглавени "Тайни на медитацията" водени от Шри Шри Рави Шанкар на 20 април 2012 г. в Калифорния, САЩ.