Ползи от Сударшан крия

Установените ползи от редовна практика на Сударшан крия включват:

Ползи за физическото здраве от Сударшан крия

Ползи за психичното здраве от Сударшан крия

  • По-голяма креативност; 
  • По-голяма яснота на ума;
  • Подобрява съня;
  • Подобрява функциите на мозъка;
  • Подобрява способността за справяне с предизвикателствата.

Подобряване на междуличностните отношения със Сударшан крия

  • Повече лекота, радост и хармония в личните и трудовите отношения;
  • Дълбоко чувство за общност;
  • Увеличава и осъзнатостта както за личността, така и за средата;
  • Калява търпението;
  • Повишава увереността и самочувствието.

Психологически ползи от Сударшан крия

Духовни ползи от Сударшан крия