ఆంధ్రప్రదేశ్ లోగల సమాచార కేంద్రాలు

S.NODISCRICT NAMEADDRESSCONTACT PERSONCONTACT NOE-MAIL ID
1CHITTOORC/O.N.H.V.RAGHAVA RAO, 201, GARUDADRI APTS, NEAR SIVA SAKTHI KALAYANA MANDAPAM, TIRUPATHI - 517501Y.KRANTHI9603202100kranthyyy@yahoo.co.in
2EAST GODAVARI2ND FLOOR, VIJAYALAKSHMI NURSING HOME, MAIN ROAD, SURYARAOPETA, KAKINADA - 533001N.V.V.SATYANARAYANA9885468196info@machinemonitors.in
3GUNTURKRISHNA NAGAR 1ST LANE, GUNTURKANAN / KORE SURESH9849454819 / 9885678106kananaol@rediffmail.com / koresuresh@yahoo.com
4KURNOOL1ST FLOOR, GURU CHARAN DAS COMPLEX, OPP RAJ THEATRE ,R.S.ROAD. KURNOOLJUTURU LAKSHMI NARAYANA9346895578aolnarayanajl@gmail.com
5TANUKUSRI SRI NARAYANA DYANA MANDIR , 2ND FLOOR, H.NO. 33-8-3, SRI SRI SREE HARSHA SADAN, KANCHIRAJU VARI (BABU GARI) STREET,  TANUKU - 534211.DR. SATYANARAYANA / BHAVANI9490750907 / 08819- 223434dr_gvs@yahoo.com
6VIJAYAWADAART OF LIVING INFORMATION CENTRE, D.NO.57-8-9, OPP. MUNICIPAL OFFICE,M.G.ROAD,PATAMATA, VIJAYAWADA - 520010CHAMUNDESHWARI9292700840 / 0866-2498383aolvja.info@gmail.com
7VISAKHAPATNAMD.No.11-2-1, 1ST FLOOR, CLUB HOUSE, SEA SHELLS ENCLAVE, WALTAIR UPLANDS, NEAR GOVT CIRCUIT HOUSE, VISAKHAPATNAM - 530003V.RAJANI9246672858 / 9493026349aolvisakhapatnam@gmail.com

 

Founded in 1981 by Sri Sri Ravi Shankar,The Art of Living is an educational and humanitarian movement engaged in stress-management and service initiatives.Read More