శ్రీ శ్రీ యోగ

శ్రీ శ్రీ యోగ మన శరీరాన్ని, మనసును మరియు ఆత్మను ఒకే పంధాలో తీసుకువచ్చే ఒకే సంపూర్ణమైన పద్ధతి. ఈ ప్రాచీనమైన విజ్ఞానం ఆధునిక యుగానికి అనువర్తించే విధంగా తీర్చి దిద్దిన ఒక మంచి మార్గము. రోజూ సాధన చేస్తే మన అంతర్గత శక్తిని పెంచి సంపూర్ణ సంక్షేమానికి ఉపయోగపడుతుంది.

యోగ సాధన వల్ల  సంపూర్ణ ఆరోగ్యం తో పాటు మానసిక స్పష్టత మరియు ఆధ్యాత్మికత సాధించగలము. సాంప్రదాయ ఆసనములతో పాటు ప్రాణాయామము మరియు ధ్యానం మొదలైన విషయాలతో శ్రీ శ్రీ యోగ పరిపూర్ణమైన సాధన అందిస్తుంది. సుమారు 4 నుండి 6 రోజుల వ్యవధిలో మొత్తం 10 గంటల శిక్షణతో అనుభవజ్ఞులైన  భోధకులు నేర్పించే ఈ పద్ధతులు ప్రతి నిత్యం మన ఇళ్ళలో మనము చేసుకునే విధంగా కూర్పబడింది. దీని ద్వారా సంపూర్ణ మైన అభివృద్ధి మనకు కలుగుతుంది.

ఈ కోర్సు సాధారణమైన యోగ నేర్చుకోవాలనే ఔత్సాహికులతో పాటు పరిపూర్ణమైన యోగ ఉపాసకులకు కూడా అనుయోగ్యమైనది. శారీరక స్థాయి లోనే కాకుండా సూక్ష్మ  స్థాయిలో కూడా ఉపయోగపడే విధంగా శ్రీ శ్రీ యోగ కూర్ప బడింది.  వీటి సహాయంతో ఆరోగ్యవంతమైన, ఆనందకరమైన   మరియు సంతృప్తికరమైన జీవన శైలి అలవర్చుకోవచ్చు

 

మీలో కొత్తదనం చుడలనుకొంటే ఈ కోర్సుకు నమోదు  అవ్వండి

Founded in 1981 by Sri Sri Ravi Shankar,The Art of Living is an educational and humanitarian movement engaged in stress-management and service initiatives.Read More