మునుపెన్నడూ కలుగని ఆనందాలను అనుభూతి చెందండి

 • మన జీవితంలో మనము చెసే ప్రతికార్యము మనల్ని సంతోషపెట్టుటకే, కాదంటారా ??

  దురదృష్టవసాత్తు , మనకి కావలసినది మనము చాలాసార్లు సులువుగా సాధించలేము

  ఈ సంతోషసభలు అప్రయత్నంగా  అపరిమితమైన సంతోషమునకు  మూలాధారమైన మిమ్మల్నితిరిగి అక్కడికే   చేర్చుటకు దోహదపడుతుంది .

సంతోషముగా ఉండుటకు సూత్రం మీ చేతిలోనే ఉంది

శ్వాసలోఉన్నఅంతరంగముకనుక్కోందాము

ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ శిక్ష కులను ఎవరినైనా ఆ అపారమైన చిరునవ్వు సంపాదించడం ఎలా అని అడగండి. మనకు లభించే సమాధానం అతి సాధారణమైన మరియు లోతైనది: మీ శ్వాస ద్వారా వస్తుంది అని. ఇది నిజంగా అంత సులువైనదా? కనుక్కొందాము రండి!

మీరు ఎప్పుడైనా మీ శ్వాస తీరు మనలోని భావనలనుబట్టి మారుతుందని గమనించారా? మనం కోపంగా ఉన్నప్పుడు మన శ్వాస ఎటువంటి లయ అవలంభిస్తుంది? క్రమబద్ధంలేని, లోతులేని చిన్న చిన్న శ్వాసలు తీసుకుంటాము. మరి ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మీ శ్వాస ఎలా ఉంటుంది? మీరు ధీర్ఘమైన, లోతైన శ్వాస తీసుకుంటారు. దీని బట్టి మనకు స్పష్టంగా తెలిసేదేమిటంటే  మనలోని భావాలు మన శ్వాసను ప్రభావితం చేస్తాయి. మరి మనలోని ప్రతికూల భావోద్వేగాలను శ్వాస ద్వారా రూపుమార్చగలమా? ఖచ్చితంగా చేయవచ్చు!

జీవితపు సహజ లయబద్ధమైన సంతోషాన్ని సుదర్శన క్రియ ద్వారా పునరుద్ధరించండి

నవీన యుగానికి అనియోగ్యమైన ప్రాచీన జ్ఞానం

మన శరీరంలోని విష పదార్థాలు ఎక్కువ శాతం మన ఊపిరి ద్వారా తొలగిపోతాయి. గణనీయమైన ఒత్తిడి మరియు భావోద్వేగాల నుండి విడుదల పొందాక జీవితం పైన మనకున్న అవగాహన లో మార్పులు వస్తాయి.

మరింత తెలుసుకోండి

ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ హ్యాపీనెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒక అపూర్వమైన, లోతైన శ్వాస పద్ధతి మీద ఆధారపడియుంది. సుదర్శన క్రియ ఒక సులభమైన సాధనం. శరీరం, మనసు మరియు ఆత్మ యొక్క సహజమైన లయను పునరుద్ధరిస్తుంది. లక్షలాది మంది జీవితాలను సానుకూలంగా మార్చడానికి ఎంతో తోడుపడింది.

సుదర్శన క్రియ ప్రదర్శనలోనే కాదు, నిర్మాణంలో కూడా విలక్షణమైంది. ఈ సుదర్శన క్రియ సాధనం ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సంస్థాపకులు, పూజ్యులు శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ గారు 10 రోజులు మౌనంలో ఉన్నసమయంలో ఉధ్భవించినది. సుదర్శన క్రియతో పాటుగా మరెన్నో శక్తివంతమైన శ్వాస నియంత్రణ చేయగల పద్ధతులు, యోగ, ధ్యానం మరియు పరస్పర చర్చల ద్వారా మీకు ఎన్నడూలేని అద్భుతమైన అనుభూతిని పొందగలరు.

రండి ఈ మహసాగరం లోతుల్లోకి పోదాం!

హ్యాపీనెస్ ప్రోగ్రాము అనుభూతిని పొందండి

నీటిలో దిగకుండా నిజంగా ఈత కొట్టిన అనుభవాన్ని ఎలా పొందగలరు? అనుభవజ్ఞులైన మా శిక్షకులు మిమ్మల్ని చాలా సులువుగా ప్రతి అడుగులో మీతో పాటు ఉండి ఈ ప్రయాణంలో మీకు మార్గదర్శకులుగా సహాయపడతారు. వయసు, జాతి, కులం, శారీరిక, మానసిక మరియు ఆర్ధిక పరిస్థుతులతో పనిలేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సూక్ష్మ అనుభూతులను పొందగలరు. దీనికి మీరు కేవలం మనిషి అయితే చాలు. ఈ కార్యక్రమంలో మీకు నేర్పే పద్ధతులను మీరు గడిపే కొద్ది కాలపు సమయంలోనే అప్రయత్నంగా, సులువుగా అర్థంచేసుకోగలరు. మీరు తిరిగి వెళ్ళే సమయానికి మరింత ప్రశాంతతను పొందినవారై, మరింత ఆరోగ్యవంతులుగా, మరింత జ్ఞానవంతులుగా, సంతోషం పొందినవారై మీరు నేర్చుకున్న పద్ధతులను మీ నిత్య జీవితంలో సులువుగా ఎలా వాడుకోదగినవో గ్రహిస్తారు.

మీరు నేర్చుకున్న ప్రక్రియలు, పద్ధతులను పాటిస్తూ ప్రశాంతవంతమైన జీవనం గడపగలరు. ఒక ఆనందమైన మనసు మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉండనిస్తుంది; మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తిని ఇస్తుంది మరియు మీ జీవితం యొక్క నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం మీ జీవనాన్ని ఎలా పునరుద్ధరించగలదో తెలుసుకునేందుకు క్రింద ఉన్న ఖాళీలను నింపి చూడండి.

 • They experienced...
 • I lose / I gain
 • "The Art of Living Program is the most precious gift I have ever received. The knowledge spoken and the practices taught were shared with so much love. I have happiness, strength and peace. The world has been waiting for this program." - Daniel Mendez, Writer, Houston, Texas

  "I was fortunate to have done this program 10 years ago, and I must say I have not yet met a single person, who was unhappy after doing it. All I could see was joy, depth of perception, the enthusiasm to change what they have felt was going in a wrong direction in their lives." - Gordana Tihomirović, French professor, Croatia

  "The Happiness program combines ancient wisdom in a manner applicable to the modern day-to-day life needs. In today's busy and stressful life it is vital to take out just a few hours and learn how to successfully manage your emotions, receive practical tools to integrate ancient wisdom into daily life." - Raul Alvarez, IT expert, Paraguay

 • I lose

  • stress
  • inexplicable bad moods that at times exhaustingly go on and on
  • periods of low energy when all seems to go the wrong way
  • the habit of suppressing negative emotions/experiences
  • lack of confidence to address a crowd
  • baseless fears that occupy my thoughts
  • that pain in the body that stubbornly keeps returning

  I gain

  • practical tools that add a new dimension to the notion of stretching
  • a healthy mind and a healthy body
  • ease and confidence in speech and actions
  • efficiency in performance - more free time to do what I wish to
  • clarity in making that crucial decision that will affect my future
  • a substantial rise of energy level that makes me feel like a youngster
  • bubbling enthusiasm and joy that never leave me
Founded in 1981 by Sri Sri Ravi Shankar,The Art of Living is an educational and humanitarian movement engaged in stress-management and service initiatives.Read More