మౌన దీక్ష ( పార్ట్ 2 కోర్సు)

ఈ మౌన దీక్ష కోర్సు  మన మనసులోతుల్లోకి వెళ్లి , మనసుని పూర్తిగా ఒక నిశ్శబ్ద, శాంత మైన స్థితికి తీసుకురాగల ఒక  ఉపాయము. ఎన్నో యుగాలుగా ఈ రకమైన నిశ్శబ్దతను ఆచరించే విధానం వాడుకలో ఉండటమే కాక దీని ద్వారా శారీరక, మానసిక మరియు ఆధ్యాత్మిక ఉత్తేజానికి ఇది  తోడ్పడుతూ వస్తూ ఉంది. బాహ్య ప్రపంచంలో ఉన్న మనలోని శ్రద్ధను మళ్ళించే రకరకాల సందర్భాలనుంచి ఈ సహజమైన మౌన దీక్ష మనల్ని అంతర్ముఖులను చేసి మౌనంలో ఉన్న ఆనందాన్ని, మన శక్తి సామర్థ్యాలను, ఉత్సాహాన్ని తిరిగి అనుభవించే ఒక అవసరాన్ని ఇస్తుంది. ఈ కోర్సులో ఈ కింది విషయాలు పొందుపరచబడ్డాయి:

  • ఉత్తేజాన్ని నింపే యోగ
  • 2 నుండి 3 రోజుల మౌన దీక్ష
  • శ్రీ శ్రీ గారిచే పొందు పరచిన ధ్యాన ప్రక్రియలు
  • ప్రతి రోజూ సాధనకు అనుగుణమైన శ్వాస ప్రక్రియలు
  • మన మనసును, భావోద్వేగాలను ప్రభావితం చేసే ఎన్నో విషయాలపై చర్చ మరియు అవగాహన కల్పించడం
  • శరీరానికి, మనసుకు మరియు ఆత్మకు ఈ కోర్సు పూర్తి విశ్రాంతి కలిగి స్తుందనే  అభిప్రాయం చాలా మంది వ్యక్త పరచడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
Founded in 1981 by Sri Sri Ravi Shankar,The Art of Living is an educational and humanitarian movement engaged in stress-management and service initiatives.Read More