Satsang Songs Lyrics

 Ganesha | Guru | Shiva | Devi | Krishna | Narayana | Others | Songs


Ganesha Bhajan Lyrics


Vakratunda Mahakaya

Ganesha Stotram

Ganesha Sharanam

Lambodara Hey Vighneshwara

Gauri Nandana Gajaananaa

Vinayaka Vinayaka

Gam Ganapataye Namaha

Mahaganapate Gajaananaa

Ganesha Om

Sri Ganaraya Jai Ganaraya

Top


 

Vakratunda Mahakaya

Album: Live in Hong Kong      Singer: Vikram Hazra

Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvighnam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada
Gurave Sarva Lokanaam Bhisaje Bhava Roginaam
Nidhaye Sarva Vidyanaam Dakshinamurtaye namah

Om Namah Pranavarthaya Shuddha gnaneka moortaye
Nirmalaya Prashantaya Dakshina Moortaye Namah
Ishwaro Guru Atmeti Moorti Bheda Vibhagini
Vyomavat Vyapt Dehaya Dakshina Moortaye Namah

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Ganesha Stotram

Album: Call of the Divine 1      Singer: Bhanu Didi

Om...
Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam
Niranandamanandamadvaita Poornam
Param Nirgunam Nirvishesham Niriham
Parabrahma Roopam Ganesham Bhajema

Gunatita Manam Chidananda Roopam
Chidabhasakam Sarvagam Gnana Gamyam
Munithiyamakasha Roopam Paresham
Parabrahma Roopam Ganesham Bhajema

Jagat Karanam Karana Jnana Roopam
Suradim Sukhadim Gunesham Ganesham
Jagat Vyapinam Vishwavandyam Suresham
Parabrahma Roopam Ganesham Bhajema

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha

Album: Call of the Divnie 2      Singer: Bhanu Didi

Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha (3)
Siddhivinayaka Sharanam Ganesha
Buddhipradayaka Sharanam Ganesha

Mangala Moorti Sharanam Ganesha
Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Lambodara Hey Vighneshawara

Album: Manthan 1      Singer: Chitra Roy  ||  Album: Anahata Singer: Gayatri

Lambodara Hey Vighneshwara
Shambho Kumara Vighneshwara
Shiva Shambho Kumara Vighneshwara
Ambikaa Tanaya
Omkareshwara
Hey Rambha Hey Rambha Vighneshwara

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Gauri Nandana Gajaananaa

Album: Gajavadana      Singer(s): Shalini & Srinivas

Gauri Nandana Gajaananaa Girija Nandana Niranjanaa (x)
Parvati Nandana Shubhananaa Shubhananaa Shubhananaa
Pahi Prabhomaam Pahi Prasanna
Girija Nandana Niranjanaa

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Vinayaka Vinayaka

Album: Gajavadana      Singer(s): Shalini & Srinivas

Vinayaka Vinayaka (2) Vishwadhara Vinayaka
Siddhi Vinayaka Bhava Bhaya Nasha
Suramuni Vandita Shree Ganesha
Vishwadhara Vinayaka
Vinayaka Vinayaka(2) Vishwadhara Vinayaka (x)

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Gam Ganapataye Namah

Album: Gajavadana      Singer(s): Shalini & Srinivas

Gam Ganapataye Namah (X)

Mooshika Vahana Lambodar Hey Vighna Vinaashaka
Parvate Pashupate Tanaya Shri Vinayaka

Mooshika Vahana Modaka Hastaa Vighna Vinaashaka
Parvate Pashupate Tanaya Shri Vinayaka

Jai Jai Lambodara (X)

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Mahaganapate Gajaananaa

Album: Premachala      Singer(s): Shalini & Srinivas

Mahaganapate Gajanaana Sri Mahaganapate Gajaananaa
Uma Maheshwara Priyanandanaa
Gana Nayaka Vandita Charanaa
Tava Charanam Bhava Bhaya Haranam
Sri Mahaganapate Gajaananaa
Gajaananaa Gajavadanaa Hey Rambha Gajaananaa (X)

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Ganesha Om

Album: Light from Within 1      Singer: Vikram Hazra || Album: Avataran Singer: Sahil Jagtiani

Ganesha Om Ganesha Om
Ganesha Om Gao Ganesha Om

Ganapati Bappa Moriya Ganesha Om
Ganapati Bappa Moriya Ganesha Om

Siddhi Vinayaka Ganesha Om
Lambodara hey Ganesha Om

Vishwadhara Ganesha Om
Mangala Moorti Ganesha Om

Moriya re Bappa Moriya re (X)
Ganapati Bappa Moriya Ganesha Om (X) Moriya re Bappa Moriya re (X)

Note: The ending of this Bhajan, starting from ‘Moriya re’ can be added to almost all Ganesha Bhajans which are in a Major key. It is generally sung in a fast pace which lifts the energy and uplifts the mood for the rest of the satsang.

 

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


 

Sri Ganaraya Jaya Ganaraya

Singer: Bhanu Didi

Sri Ganaraya Jaya Ganaraya (4)
Sri Ganaraya Jaya Ganaraya Ganapati Bappa Moriya

Siddhivinayaka Mangala Daata
Siddhivinayaka Mangala Daata Mangala Moorti Moriya

Sindhura Vadana Pankaja Ramana
Sindhura Vadana Pankaja Ramana Ganapati Bappa Moriya

Sri Ganaraya Jaya Ganaraya Ganapati Bappa Moriya

List of Ganesha Bhajans    ||    Top


Guru Bhajan Lyrics


Guru Stotram

Guru Paduka Stotram

Ajo Ananthaya

Jaya Guru Omkara

Guru Matru Pita

Guru Brahma Guru Vishnu

Mere Satguru ki Chavi

Guru Charanam Sadaa Bhajo

Guru Satsagn hai Prano se Pyara

Gurudev Bolo

Jaya Guru Deva Guru

Vandeham Guru Padam

Guru Mahima

Om Guru Paratpara Guru

Jaya Guru Om(In your eyes I see)

Satguru Tumhare Pyar ne

Top


 

Guru Stotram

Album: Call of the Divine 1      Singer: Bhanu Didi

Dhyan Moolam Guror Murtihi
Pooja Moolam Guror Padam
Mantra Moolam Guror Vakyam
Moksha Moolam Guror Kripa
Om Gurave Namah

Akhanda Mandalakaram
Vyaptam Yena Characharam
Tat Padam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namah

Agnana Timiram Dhasya
Gnananjana Shalkaya
Chakshurunmelitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namah

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwara
Guroreva Parabrahma
Tasmai Shri Gurave Namah

Sthavaram Jangavam Vyaptam
Yat Kinchit sa Characharam
Tat Padam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namaha

Chinmayam Vyapi Yat Sarvam
Trailokyam Sa Characharam
Tat Padam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namah

Sarvashruti Shiroratna
Virajita Padambhuja
Vedantambuja Suyoyaha
Tasmai Shri Gurave Namah

Jnana Shakti Samaroodhaha
Tatva Mala Vibhushita
Bhukti Mukti Pradatacha
Tasmai Shri Gurave Namah

Aneka Janma Samprapta
Karma Bandha Vidahini
Atma Jnana Pradanena
Tasmai Shri Gurave Namah

Shoshanam Bhava Sindhuashcha
Napanam Sara Sampadaha
Guror Padodakam Samya
Tasmai Shri Gurave Namah

Na Guror Adhikam Tatvam
Na Guror Adhikam Tapaha
Tatva Jnanaat Paramnasti
Tasmai Shri Gurave Namah

Mannattha Shri Jagannatha
Madguru Shri Jagatguru
Madatma Sarva Bhutatma
Tasmai Shri Gurave Namah

Guror Adi Anadishcha
Guror Paramadaivatam

Guror Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namah (2)
Guror Parataram Nasti Tasmai Shri Shri Gurave Namah.

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Guru Paduka Stotram

Album: Call of the Divine 1      Singer: Bhanu Didi

Anant Samsar Samudra Tar
Naukayitabhyam
GuruBhaktidabhyam Vairagya
Samrajyada Poojanabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam
Kavitva Varashi Nishakarabhyam
Daurbhagya Davambud Malikabhyam
Durikrita Namra Vipattitabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Nata Yayo Shripatitam Samiyuh
Kadachidapyashu Daridravaryaha
Mookascha
Vachaspatitahitabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Nalik Nikash Padaahritabhyam
Nana Vimohadi Nivarikabhyam
Namajjanabhist
Tatipradabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Nrupali Mauli Vraja Ratna Kanti
Sarid Viraja Jhasha Kanyakabhyam
Nrupatvadabhyam Natlok Panktihi
Namo Namaha Shri Shri Guru Padukabhyam

Papandhakarark Paramparabhyam
Traap Trayaheendra Khageshwarabhyam
Jadyabdhi Samsoshana Vadawabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Shamadi Shatka Pradavaibhavabhyam
Samadi Dana Vrata Dikshitabhyam
Ramadhavangri Sthir
Bhaktidabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Swarchaparanaam Akhileshtadabhyam
Swaha Sahayaksha Dhurandarabhyam
Swantachchabhava Prada Poojanabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru
Padukabyam

Kamadisarp Vraj Gaarudabhyam
Viveka Vairagyanidhi Pradabhyam
Bodh Pradabhyam Drut Mokshadabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Namo Namah Namo Namah Namo Namah.

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Ajo Ananthaya

Album: Call of the Divine 2      Singer: Bhanu Didi

Ajo Ananthaya Nithyaya Shuddhaya
Satchidananda Nanda Guru Om
Guru Om Guru Om (2)
Satchidananada Nanda Guru Om
Namo Narayanaya Hari Hara Shashi Shekharaya
Para Brahma Ananda Guru Om(2)
Satchidananda Nanda Guru Om

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Jaya Guru Omkara

Album: Anahata  |  Singer: Gayatri ||      Album: Sumeru Sandya  |  Singer: Rishi Nityapragya

Brahma Vishnu Sadashiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Hara Hara Hara Hara Mahadeva(2)
Shiva Shiva Shiva Shiva Sadashiva
Jaya Guru Omkara
Jaya Jaya Satguru Omkara Om..

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Guru Maata Pita

Album: Manthan 1 ||      Singer: Chitra Roy

Guru Maata Pita Guru Bandhu Sakha
Tere Charano Mein Swami Mere Koti Pranaam
Priyataam Tumhi Praananaath Tumhi
Tere Charano Mein Swami Mere Koti Pranaam
Guru Maata Pita......

Tumhi Bhakti Ho Tumhi Shakti Ho
Tumhi Mukti Ho Mere Sambh Shiva
Guru Maata Pita......

Tumhi Prerana Tumhi Sadhana
Tumhi Aaradhana Mere Sambh Shiva
Guru Maata Pita......

Tumhi Prem Ho Tumhi Karuna Ho
Tumhi Moksh Ho Mere Sambh Shiva
Guru Maata Pita......

Priyataam Tumhi Hridayanath Tumhi
Tere Charano Mein Swami Mere Koti Pranaam
Guru Maata Pita......

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Guru Brahma Guru Vishnu

Album: Gurudeva       Singer: Sahil Jagtiani

Guru Brahma Guru Vishnu
Gurudevo Maheshwara
Guru Saakshaat Parabrahma
Tasmai Sri Gurave Namah.

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Mere Satguru Ki Chavi Kaisi Hai

Album: Eternal Grace       Singer: Chitra Roy

Mere Satguru ki Chavi Kaisi hai?
Mohe Lage Mohan jaisi hai

Guru ka mastak Kailash Parvat Guru ki Vani Ganga ka pani
Guru ka aana Sukh ka Chana Guru ki Bhakti deti hai Shakti
Mere Satguru....

Guru ka Jeevan Prabhu ka Darshan,
Guru ki baatein Kashta mitade.
Guru ka chehra Phoolon ke jaisa,
Guru ki drishti rache nayi shristi.
Guru ki Kaya Chandan ki Chaya,
Aankhen Saagar jaisi hai
Mere Satguru....

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Guru Charanam Sadaa Bhajo

Album: Sahasrara       Singer: Shalini & Srinivas

Guru Charanam Sadaa Bhajo
Chinmaya Manas Hamsa
Guru Charanam Sadaa Japo
Parama Manas Hamsa

Guru Charanam Sadaa Bhajo
Chinmaya Mana Hamsa

Jaya Jaya Jaya Jaya Jaya Gurudeva(2)
Jaya Ravi Teja Shankar Deva
Sumeru Vasa Sada Manda Hasa
Sunayana Gyaan Prakasha

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Guru Satsang Hai Praano se Pyaara

Singer: Bhanu Didi

Guru Satsang Hai Praano Se Pyaara
Isme Behti Hai Amrit Dhara

Kitne Janmo Se Pyaasa Tu Kabhi
Savra Phir Kabhi Gira Tu Guru
Vaani Ne Tujhko Pukara Yahan
Behti Hai Amrit Dhara
Guru Satsang Hai Praano Se Pyaara

Chod Aham Ko Jaa Tu Sharan Mein
Daal Dukho Ki Gatri Charan Mein
Guru Charano Ne Sabko Tara
Yahan Behti Hai Amrit Dhara
Guru Satsang Hai Praano Se Pyaara

Zeher Tera Woh Pile Kshan Mein
Pralaya Ho Jaaye Karmo Ki Pal Mein
Tu Bhi Ban Ja Guru Ka Dulara
Yahan Behti Hai Amrit Dhara
Guru Satsang Hai Praano Se Pyaara...

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Gurudev Bolo Guru Naam Gao

Singer: Bhanu Didi

Gurudev Bolo Gurudev Bolo
Guru Naam Gao Guru Naam Gao

Gurudev Maalik Ishwara Praapak
Ananda Dayak Dwanda Nivarak
Gurudev Bolo Gurudev Bolo
Guru Naam Gao Guru Naam Gao

Guru Sangat Hi Jeevan Sahare
Paramananda Ke Kholte Hain Dware
Gurudev Bolo Gurudev Bolo
Prem se Bolo Bhav Se Bolo
Sraddha Se Bolo Bhakti Se Bolo
Gurudev Bolo...

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Jaya Guru Deva Guru

Jaya Guru Deva Guru Om Namo Narayana
Om Narayana Om Namo Namo

Satyananda Om Jaya Sadguru
Jaya Guru Deva Guru Om Namo Narayana

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Vandehum Guru

Vandehum Guru Pad Paduma Paraaga
Suroochi Suvaas Saras Anuraga

Amiya Moorimaya Choorana Charu
Sakal Saman Bhava Guru Parivaaru

Sukruthi Shambhu Than Vimala Vibhooti
Manjula Mangala Mood Prasoothi

Janamana Manju Mukur Mal Harani
Kiye Tilak Gun Gan Bas Karni

Note: “Vandehum Guru” is not actually a bhajan but is a shloka which is recited by Guruji at the end of the Sudarshan Kriya. For many( including me), the above words are the sweetestand most meaningful that one can hear in this lifetime.

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Guru Mahima

Guru Mahima (2)
Apara Mahima Guru Mahima
Kimvachaniyam Guru Mahima
Kima vachaniyam Guru Mahima

Guru Mahima (2)
Apara Mahima Guru Mahima

Anoraniyam Guru Mahima
Mahatomahiyan Guru Mahima

Guru Mahima (2)
Apara Mahima Guru Mahima

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Om Guru Om Guru Paratpara Guru

Om Guru Om Guru Parag Paraguru
Omkara Guru tavasharanam
Sukhakar shubakar hey parameshwara
Brahmaparapar tavasharanam
Om Guru Om Guru...

Namami Brahma Namami Vishnu
Namami Shankar bhaya haranam
Om Guru...

Chidananda Guru chitswaroopa Guru
Shankara Sadguru tavasharanam
Om Guru Om Guru...

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Jaya Guru Om( In your eyes I see)

Album: Mountain of Love       Singer: Valentin

Jaya Guru Om
Jaya Jaya Guru Om, Jaya Guru Om
Jaya Guru Om
Guru Om Guru Om Guru Om

In your eyes I see, In your eyes I see a love
A love that blinds me.

In your eyes I see, I see a love that blinds me
And when I’m with you, when I’m with you my dear one,
I feel complete.

Giving rest to my soul, giving rest, giving rest
To my soul.

Jaya Guru Om...

List of Guru Bhajans    ||    Top


 

Satguru Tumhare Pyaar Ne

Album: Samarpan       Singer: Chitra Roy

Satguru Tumhare Pyaar ne Jeena Sikha diya (X)
Humko Tumhare Pyaar ne Insaan Bana diya.

Rehte hain Jalwe aapke Nazron mein Har Ghadi
Masti ka jaam aapne Aisa Pila diya...
Satguru Tumhare ....

Bhula hua tha raasta Bhatka hua tha mein
Kismat ne mujhko aapke Kaabil bana diya.
Satguru Tumhare ....

Jis din mujhko aapne Apna bana liya
Dono Jahan ko Daasne Tab se bhula diya
Satguru Tumhare ....

Jisne kisi ko aaj tak Sajda nahi kiya
Woh sar bhi maine aapke Dar par jhuka diya.
Satguru Tumhare ....

List of Guru Bhajans    ||    Top


Shiva Bhajan Lyrics


Chandrashekharaya Namah Om

Atmastakam

Lingashtakam

Shivoham

Shiv Shambho Shambho

Om Namah Shivaya

Shiva Shiva Shankaraya

Shiva Raja Maheshwara

Shambho Mahadeva

Sundaraananaa

Bhola Shankar Bhola

Bam Bam Bhola

Parameshwaraya Shashishekharaya

Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om

Bhole Ki Jai Jai

Namastasmai

Hara Hara Bhole Shankara

Om Namah Shivaya

Shiva Om

Bolo Bolo Sab Mil Bolo

Shankaraya Mangalam

Top


 

Chandrashekharaya Namah Om

Singer: Dr. Manikanthan

Chandrashekharaya Namah Om
Gangadharaya Namah Om
Lingeshwaraya Namah Om
Parameshwaraya Namah Om

Om Namah Shivaya Namah Om (X)

Shiv Shiv Shivaya Namah Om
Har Har Haraya Namah Om
Mrityunjayaya Namah Om
Bhava Bhaya Haraya Namah Om

Om Namah Shivaya Namah Om (X)

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Atmastakam

Album: Sacred Chants of Shiva       Singer: Bhanu didi

Mano Buddhyahamkara Chitta Ninaham
Na cha Shrotra Jeedve Na charkhar na Netre
Na cha Vyoma Bhume Na Tejo Na Vayu
Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

Na cha prana samyo Na dwai Pancha Vayu
Na va sakta dhatu Nawa pancha kosha
Nava pani padam Na cho pasta Paayo
Chidanand Roopaha Shivoham Shivoham (2)

Na me dwesha rago Na melo Bhamaho
Mador Naiwa medaiva Matsarya bhavaha
Na dharmo Na jaarto Na Kamo Na moksha
Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

Na Punyam Na Paapam Na Saukhyam Na Dukham
Na Mantro Na Teertham Na Veda Na Yagnaha
Aham Bhojanam naiva Bhojam Na Bhokta
Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

Na Mrityur Na Shanka Na me Jaati Bhedaha
Pita naiva medaiva Maata Na Janma
Na Bandhur Na mitram Guror naiva Shishya
Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

Aham Nirvikalpo Nirakara Roopo
Vibhutwachcha Sarvatra Sarvendriyanaam
Na Cha Sangatam naiva Muktir na naiya
Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Lingashtakam

Album: Sacred Chants of Shiva       Singer: Bhanu Didi

Brahma Murari Surachit Lingam
Nirmal Bhasit Shobhit Lingam
Janma ja Dukha Vinahak Lingam
Tat pranamami Sadashiva Lingam

Devmuni Pravararchit Lingam
Kaam Dahan Karunachit Lingam
Ravandarp Vinashan Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Sarv Sugandhi Sulepit Lingam
Buddhi vivardhan Karana Lingam
Siddhi Surasur Vandit Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Kanaka Mahamani Bhusit Lingam
Phanipati Veshtita Shobhit Lingam
Daksha Suyagna Vinashaka Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Kumkuma Chandana Lepita Lingam
Pankajahaar Sushobhita Lingam
Sanchit Paap Vinashak Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Devganarchit Sevit Lingam
Bhaverbhakti Bhirevach Lingam
Dinkar Koti Prabhakar Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Ashtadelo Pariveshtita Lingam
Sarv Samudra bhav Karan Lingam
Ashta Daridra Vinashaka Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam

Sur Guru Survar Pujit Lingam
Survan Pushp Sadarchit Lingam
Parama Padam Paramatmak Lingam
Tat Pranamami Sadashiva Lingam.

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Shivoham

Album: Sacred Chants of Shiva       Singer: Bhanu Didi

Shivoham Shivoham Shiva Swaroopoham
Nityoham Shuddhoham Buddhoham Muktoham
Shivoham Shivoham Shiva Swaroopoham

Advaitamananda Roopam Aroopam
Brahmoham Brahmoham Brahma Swaroopoham
Chidoham Chidoham Satchidanandoham

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Shiv Shambho Shambho

Album: Shankara     Singer: Vikram Hazra  ||  Album: Anand Utsav     Singer: Rishi Nityapragya

Shiv Shambho Shambho
Shambho Mahadeva
Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Shiva Shambho Mahadeva

Gangadhara Hara Shambho
Gauri Manohar Shambho
Shiva Om (3) Namah Shiva

Nandi Vahana Shambho
Natana Manohar Shambho
Shiva Om (3) Namah Shiva

Halahar Dhar Shambho Anath Natha Shambho
Vishweshwar Har Shambho Gauri Manohar Shambho

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Om Namah Shivaya (slow)

Album: Trinetraya     Singer: Rishi Nityapragya

Om Namah Shivaya (X)
Shivaya Namah Om (X)

Jaya Jaya Shiva Shambho (2)
Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho
(Hara Hara) Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho

Note: This bhajan is the first bhajan to be sung soon after the Rudra Pooja gets over.

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Shiva Shiva Shankaraya

Album: There’s a fire in my Heart     Singer: Divya Prabha

Shiva Shiva Shankaraya (Shiva)
Shiva Shiva Shankara.

Shiva Om Namah Shivaya Shiva Om (2)
Hara Om Namah Shivaya Hara Om
Shiva Om Shiva Om
Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva OM!
Shiva Om
Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara OM!
Hara Om

Shiva Om Namah Shivaya Shiva Om Namah Shivaya
Shiva Om Shiva Om....

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Shiva Raja Maheshwara

Album: Trinetraya Singer: Rishi Nityapragya ||     Album: True to Myself Singer: Divya Prabha

Shiva Raja Maheshwara
Jaya Shankar Shiva Shambho

Shambho Shambho Jaya Shankar Shiva Shambho
Shambho Shambho Shambho Shambho
Jaya Shankar Shiva Shambho
Shiva Raja.....

Shankar Shiva Har Har Shiva
Shankar Shiva Shambho
Shiva Raja.....

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Shambho Mahadeva

Album: Sundaranana     Singer: Dr. Manikanthan

Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva (2)
Shambho Shiva Shambho Hara Shambho
Jaya Shambho Mahadeva

Om Namah Shivaya Shiva Om (X)

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Sundaranana

Album: Sundaranana     Singer: Dr. Manikanthan

Sundaranana Sundaranana (2)
Hara Shiva Shiva Hara Sundaranana

Bhasm Bhooshita Sundaranana
Kaal Netra Madana Mohana Sundaranana
Sundaranana Sundaranana
Bhoot Nath Deva Deva Sundaranana
Hara Shiva Shiva Hara Sundaranana
Sundaranana.....

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Bhola Shankar Bhola

Album: Aradhana     Singer: Rishi Nityapragya

Bhola Shankar Bhola
Hara Bhola Shankar Bhola

Shaileshwar Hara Vishambhar Dhar
Bhola Shankar Bhola
Hara Bhola Shankar Bhola

Surya Chandra Pralayagni Netra Dhar
Shakti Sahita Shiva Natana Manohar
Bhola Shankar Bhola
Bhola Hara Bhola Har Har Bhola
Shankar Bhola
Shaileshwar Hara......

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Bam Bam Bhola

Album: Megh Dhanush     Singer: Rishi Nityapragya

Bam Bam Bhola (4)
Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Bam Bam Bhola
Har Har Har Har Har Har HarHar Har Bam Bam Bhola

Bholenath Umapate Shambho Shankar Pashupate
Shiv Shiv Shiva ~~ Har Har Hara
Har Har Hara ~~ Shiv Shiv Shiva
Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Bam Bam Bhola
Bam Bam Bhola....

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Parmeshwaraya Shashishekharaya

Album: Trinetraya     Singer: Rishi Nityapragya

Parameshwaraya Shashishekharaya Gangadharaya Namah Om
Guna Shambhavaya Shiva Tandavaya
Shiva Shankaraya Namah Om

Kanaka Samesh Kailasa Vas Vishweshwaraya Namah Om
Gauri Priyaya Kalantakaya Jyotirmayaya Namah Om

Om Namah Shivaya (X)

Bhakta Priyaya Nada Priyaya Rama Priyaya Namah Om
Charamambaraya Netra Triyaya Geeta Priyaya Namah Om

Om Namah Shivaya(X)
Parameshwaraya......

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om

Album: Trinetraya     Singer: Rishi Nityapragya

Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om (2)
Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om
Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namah Om

Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om
Har Har Mahadeva Har Har Mahadeva

Dama Dama Dama Dama Damru Baaje
Dhimi kata Dhimi kata Mridanga Baaje
Dhimika Dhimika dhim Mridanga Baaje
Har har Mahadeva Har Har Mahadeva
Om Namah Shivaya......

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Bhole Ki Jai Jai

Album: Shankara  |  Singer: Vikram Hazra ||     Album: Trinetraya  |  Singer: Rishi Nityapragya

Bhole Ki Jai Jai Shivji Ki Jai Jai
Parvati Pate Shivji Ki Jai Jai

Dama Dama Dama Dama Damru Baje
Bholenath Shiva Shambho Bhaje
Kashinath Shiva Shambho Bhaje

Ghan Ghan Ghan Ghan Ghanta Baje
Bholenath Shiva Shambho Bhaje
Kashinath Shiva Shambho Bhaje

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Namastasmai

Album: Light from Within 1/ Russians Rock     Singer: Vikram Hazra

Namastasmai (4) Namo Namaha
Om Namah Shivaya
Gurave Satchidananda Moortaye
Namastasmai....

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Hara Hara Bhole Shankara

Album: Shankara     Singer: Vikram Hazra

Nissar yaha Sansaar Mein Shiva naam keval Saar hai
Shiv Shakti Hai Shiv Bhakti Hai
Shiv Mukti Ka Aadhar Hai
Damru Pani Shool Dhari Hey Nataraja Namo Namo (2)

Hara Hara Bhole Shankara Nataraj Shubhakara
Shashi Shekhara Tripura Hara Om
Om Hara Om Shiva Om
Hara Hara Hara Hara OM.

Namah Shivaya (3) Om Namah Shivaya
Chandra Shekhara Namah Shivaya
Nandi Vahana Namah Shivaya
Girija Manohara
Shashi Shekhara Tripura Hara OM
Hara Hara Bhole.......
Om Namah Shivaya (4)Om Hara Om Shiva Om Hara Hara Hara
Hara Om.

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Om Namah Shivaya

Album: Shankara   Singer: Vikram Hazra

Om Namah Shivaya(4)
Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namah Om
Hara Hara Hara Hara Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya....

Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namah Om
Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om
Om Namah Shivaya.....

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Shiva Om.... Hara Hara Hara Hara Om

Album: Shankara     Singer: Vikram Hazra

Shiva Om...
Shiva Shiva Shiva Shiva Om
Hara Hara Hara Hara Om
Namah Shivaya

Om Namah Shivaya( 2)
Shiva Om Namah Shivay Namah Shivay Namah Shivay
Shiva Om...

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Bolo Bolo Sab Mil Bolo

Album: Shankara     Singer: Vikram Hazra

Bolo Bolo Sab Mil Bolo Om Namah Shivaya
Joot Jata mein Gangadhari Trishool Dhari Damaru Bajave
Dama Dama Dama Dama Damaru Bajave
Goonj Utha Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya ( 3)

List of Shiva Bhajans    ||    Top


 

Shankaraya Mangalam

Singer: Bhanu Didi

Shankaraya (3) Mangalam
Shankari Manoharaya Shasvataya Mangalam

Gurudev Mangalam Sadgurudev Mangalam (2)
Gajananaya Mangalam Shadananaya
Mangalam Shankaraya....

Raja Ram Mangalam Shri Venu Krishna Mangalam
Sita Ram Mangalam Shri Radhe Shyam Mangalam
Shankaraya....

Anand Mangalam Paramananda Mangalam
Sadananda Mangalam Chidananda Mangalam
Shankaraya....

List of Shiva Bhajans    ||    Top


Devi Bhajan Lyrics


Durge Jaya Jaya Maa

Jaya Jaya Durge Maa

Vishwa Lochani Amba

Namo Sharada

Janani Jagadambaa

Vande Bhuvaneshwari

Shree Kari Krupa Kari

Vishwavilasini Vishalakshi Mata

Jagadodharini Mata Durga (Jago Jago Maa)

Niranjani Devi Bhavani

Durge Nandini

Parameshwari Jaya Durga

Mata Bhavani Maaheshwari

He Maa (Gauri Shankari Maa)

Jaya Jaya Bhavani Maa

Top

 


 

Durge Jaya Jaya Maa

Singer: Bhanu Didi

Durge Durge Durge Jaya Jaya Maa

Kali Kapalini Maa Jagadodharini Maa
Devi Jaya Jaya Jaya Jaya Maa.
Durge.....

Anand Sagari Maa Karuna Sagari Maa
Devi Jaya Jaya Jaya Jaya Maa.
Durge.....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Jaya Jaya Durge Maa

Singer: Bhanu Didi

Jaya Jaya Durge Maa
Shri Bhuvaneshwari Maa

Devi Bhavani Maa Kali Kapalini Maa
Jagadodharini Maa (2)
Anand Rupini Maa
Amba Anand Rupini Maa.

Jaya Jaya Durge Maa
Shri Bhuvaneshwari Maa

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Vishwa Lochani Amba

Album: Devi      Singer: Bhanu Didi

Vishwa Lochani Amba Vishalakshi Maa
Shri Guru Guha Janani Vishalakshi Maa

Mata Annapurne Bhuvaneshwari Maa
Satguru Swarupini Bhuvaneshwari
Maa Rajeshwari Maa Bhuvaneshwari
Maa Mata Annapurneshwari Maa

Maa Jaya Jaya Maa (2)

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Namo Sharada

Album: Devi      Singer: Bhanu Didi

Namo Sharada (3) Mata

Hey Vidya Gnana Pradaayini
Maa Shweta Vasani Kamalasini
Bhava Bhanjani Mana Ranjani
Amba Bageeshwari Mata
Namo Sharada....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Janani Jagadamba

Album: Devi      Singer: Bhanu Didi

Janani Jagadamba Janani Maa Amba (2)
Janani (4)
Janani Jagadamba Janani Maa Amba.

Manjul Bhashini Manavtarini
Madhura Nayaki Maa
Hey Meena Lochani
Maa Janani....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Vande Bhuvaneshwari

Album: Geetanjali  |  Singer: Chitra Roy ||      Album: Parmeshwari  |  Singer: Vikram Hazra

Vande Bhuvaneshwari Mangala Karini

Kripa Karo Prem Savaaro
Raja Rajeshwari Ananda Roopini (2)
Vande Bhuvaneshwari......

Kali Maa Kripa Maa Daya Maa Prem Maa
Sundari Manohari Maa
Snehamayi Maa Snehamayi Maa
Vande Bhuvaneshwari......

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Shri Kari Kripa Kari

Album: Vishuddhi      Singer: Gayatri

Shri Kari Kripa kari Shriman Kari Parameshwari
Shankari Abhayankari Shubhankari Parmeshwari
Shri Kari.....

Tandavakeli Priyakari Bhairavi Pralayankari
Amba Bhairavi Pralayankari
Sarveshwari Sundari Dayamayi Maheshwari
Shri Kari.....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Vishwavilasini Vishalakshi Mata

Album: Anahata      Singer: Gayatri

Hey Mata Jaganmata (2)
Vishwavilasini Vishalakshi Mata
Mangalyamayi Lakshmi Bhavani
Girija Shankari Durga Mata
Hey Mata.....

Premamayi Kalyanmayi Snehamayi Anandamayi (2)
Shubhada Varada Parvati Mata
Hey Mata.....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Jagado Dharini Mata Durga (Jago Jago Maa)

Album: Aradhana      Singer: Rishi Nityapragya

Jadado Dharini Mata Durga
Jadado Dharini Maa
Jago Jago Maa (3) Janani

Hey Gauri Devi Ranachandi Devi
Hey ShivaRamani Jago Maa
Hey Shiva Ramani Jago
Maa Jago Jagado Dharini
Maa Jago Jao Maa.....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Niranjani Devi Bhavani

Album: Sahasrara      Singer(s): Shalini & Srinivas

Niranjani Devi Bhavani
Jagat Janani Ananda Dayini
Niranjani....

Durga Lakshmi Saraswati
Sri Kamalasana Hamsa Vahini
Niranjani....

Durga Lakshmi Narayani
Narayani Amba Narayani
Sri Kamalasana Hamsa Vahini

Om Namo Narayani Amba Om Namo Narayani (X)
Jai Jai Amba Jai Jagadamba (X)

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Durge Nandini

Album: Parmeshwari |  Singer: Vikram Hazra ||      Album: Satsang  |  Singer: Harshal Pulekar

Durge Nandini Ananda Roopini
Jag Jeevani Manmohini Maa

Kali Kapalini Jagadodharini
Niranjani Narayani Maa
Devi Om (4) Devi Om (4)

Tribhuvan Poshini Shankar Toshini
Janamana Ranjini Jaya Jaya Maa
Devi Om.....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Parameshwari Jaya Durga

Album: Parmeshwari      Singer: Vikram Hazra

Parameshwari Jaya Durga Jagadeeshwari Jaya Amba
Jaya Durga Jaya Durga Mahamaya Jagadamba
Hey Mata Vishwamohini Devi Jagadamba
Jaya Durga Jaya Durga Mahamaya Jagadamba

Anand Roopini Mata Bhavani Devi Jagadamba
Jaya Durga Jaya Durga Mahamaya Jagadamba

Parameshwari.....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Mata Bhavani Maaheswari

Mata Bhavani Maaheshwari
Mata Bhavani Parmeshwari
Mata Bhavani Sarveshwari
Mata Bhavani Kripasagari
Kripasagari (4)

Taarini Purani Dharini Amba Maata Bhavani
Durga Devi Dukh Nivarini Mata Bhavani
Mata Bhavani......

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Hey Maa ( Gauri Shankari Maa)

Singer: Bhanu Didi     

Gauri Shankari Maa (2)
Hey Maa (2) Jaya Gauri Shankari Maa

Dasa Shubhakari Varaa Bhayakari
Parama Snehamayi Maa Parama Snehamayi Maa
Hey Maa.....

Nityanandkari Ripukshayakari
Uma Shankari Maa (2)
Prafulla Vadane
Shubhakari
Parama Snehamayi Maa Parama Premamayi Maa

Gauri Shankari Maa(2)
Hey Maa....

List of Devi Bhajans    ||    Top


 

Jai Jai Bhavani Maa

Album: Sumeru Sandhya      Singer: Rishi Nityapragya

Jai Jai Bhavani Maa Ambe Bhavani Maa
Ambe Bhavani Maa Devi Bhavani Maa
Devi Bhavani Maa Kali Bhavani Maa
Kali Bhavani Maa Durge Bhavani Maa

Jai Jai Bhavani Maa Ambe Bhavani Maa
Jagadambe Bhavani Maa Devi Bhavani Maa
Devi Bhavani Maa Durge Bhavani Maa
Atma Nivasi Maa Ambe Bhavani Maa
Hridaya Nivasi Maa Devi Bhavani Maa
Jai Jai....

List of Devi Bhajans    ||    Top


Krishna Bhajan Lyrics


Radhe Govind

Achutam Keshavam

Gopala Radha Lola

Radhe Radhe Shyam

Nikunj Me Biraje

Nand Ke Lala

Jay Jaya Radha Ramana

Radhe Radhe Mann Bole

Krishna Govinda Gopala

Sunder Kanha

Krishnam Vande

Gopala Gopala Shyam Gopala

Bala Gopala

Nanda Nanda Ananda

Krishna Govindaa

Radhika Manohara

Radha Manas Chandramaa

Giridhari Kamalanayanaa Kumudavadana

Sri Krishna Govinda Hare Murari

Baat Nihare Ghanashyaam

Sri Krishna Chaitanya

Top


 

Radhe Govind

Album: Call of the Divine 2      Singer: Bhanu Didia

Radhe Govind(3) Bhajo Radhe Govind
Radhe Govind Radhe (4)
Radhe Radhe Radhe (2)

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Achutam Keshavam

Album: Krishna      Singer: Vikram Hazra

Achutam Keshavam Krishna Damodaram
Ram Narayanam Janaki Vallabham

Kaun Kehte Hain Bhagvan Aate Nahin
Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahin
Achutam.......

Kaun Kehte Hain Bhagvan Khate Nahin
Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahin
Achutam.......

Kaun Kehte Hain Bhagvan Sote Nahin
Maa Yashodha ke Jaise Sulate Nahin
Achutam.......

Kaun Kehte Hain Bhagvan Nachte Nahin
Gopiyo ki Tarah Tum Nachate Nahin
Achutam.......

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Gopala Radha Lola

Album: Krishna      Singer: Vikram Hazra

Gopala Radha Lola (2)
Murali Lola
Nandalala
Jaya Murali Lola Nandalala

Keshava Madhava Janaardanaa (2)
Vanamala Vrindavana Bala (2)
Murali Lola Nandalala
Jaya Murali Lola Nandalala
Gopala.......

Anand Mohan Niranjana (2)
Vanamala Vrindavana Bala (2)
Murali Lola Nandalala
Jaya Murali Lola Nandalala
Gopala.......

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Radhe Radhe Shyam

Album: Krishna      Singer: Vikram Hazra

Ra..dhe...... Radhe Radhe Shyam (2)
Govinda Gopala Radhe Radhe
Shyam

Govinda Radhe Radhe Shyam
Gopala Radhe Radhe Shyam

Raa...dhe.......

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Nikunj Mein Biraje

Album: Krishna      Singer: Vikram Hazra

Nikunj Mein Biraje Ghanashyam Radhe Radhe
Ghanashyam Radhe Radhe Tu Shyam Se Milade

Radhe Radhe ~~ Shyam Milade (X)
Shyam Milade ~~ Radhe Radhe (X)

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Nand Ke Lala

Album: Light From Within 2      Singer: Vikram Hazra

O Nand Ke Lala Yashodha Ke Bala
Giridhar Gwala O ho, Nand ke Lala
Nand Ke Lala (4)

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Jai Jai Radha Ramana

Album: Krishna Kanha      Singer: Rishi Nityapragya

Jai Jai Radha Ramana Hari Bol (X)
Hari Bol (4)
Jai Jai Radha Ramana Hari Bol (X)

Note: Based on the Raaga Madhyamavati, Jai Jai Radha Ramana is supposed to bring out the Ananda(Bliss) spontaneously.

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Radhe Radhe Man Bole

Album: Krishna      Singer: Vikram Hazra

Radhe Radhe Man Bole
Man Mein Amrit Ras Ghole

Tu Hi Meri Aradhana
Prem Mayi Hai Tu Sadhana
Tu Jo Ghoonghat Pat Khole
Man Mein Amrit Ras Ghole
Radhe Radhe.....

Bansi Ka Har Raag Hai Tu Hi
Jeevan ka Anurag Hai Tu Hi
Tere Naino Ki Meena Ka
Lekar Mera Mor Mukut
Ye Sang Pavan Ke Dole
Man Mein Amrit Ras Ghole
Radhe Radhe......

Teri Meri Preet Hai Anupam
Jaise Pani Aur Ho Chandan
Tere Rang Mein Mai Pitambar
Ban Jaoon Aur Ye Jeevan Sang Tere Hole
Man mein Amrit Ras Ghole
Radhe Radhe.......

Jeevan Mein Phir Kya Baadha Hai Sang Jo Mere Tu Radha Hai
Nirdhan Ka Tu Dhan Hai Radha Prem Ke Is Anmol Ratan Ko
Kaun Tula Mein Tole........ Man Mein Amrit Ras Ghole
Radhe Radhe........

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Krishna Govind Gopala

Album: Anand Utsav      Singer: Rishi Nityapragya

Krishna Govind Gopala
Hari Govind Govind Gopala

Shri Krishna Govind Gopala
Hari Govind Govind Gopala
Shri Krishna Govind Murali Manohar
Gokul Nandana Gopala
Hari Govind......

Devaki Nandana Gopala Danava Bhanjan Gopala
Shri Krishna Govind Murali Manohar
Gokul Nandana Gopala
Hari Govind......

Nanda Kishora Gopala Navneet Chora Gopala
Shri Krishna Govind Murali Manohar
Gokul Nandana Gopala
Hari Govind......

Gokul Nandana Gopala Govardhano Dhar Gopala
Shri Krishna Govind Murali Manohar
Gokul Nandana Gopala
Hari Govind......

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Sunder Kanha

Album: Krishna Kanha      Singer: Rishi Nityapragya

Sunder Kanha (2)
Sunder Kanha Kanha Vandita Roopa
Nand Kumara Navneet Chora

Pavan Naama Kanha Paap Vinasha
Pahi Pahi Keshaveshauri
Sunder Kanha.......

Neel Megh Shyamala Neeraj Nayana
Narayan Roop Mein Nand Kumara
Achutam Keshavam Ram Narayanam
Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje
Sunder Kanha........

Gopa Vrinda Sevita Gokul Bala Gopika
Manohara Gaan Vilola Achutam
Keshavam Ram Narayanam Krishna
Damodaram Vasudevam Bhaje Sunder
Kanha........

Narayana Hari Govinda
Hari Narayana Govinda (X)

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Krishnam Vande

Album: Krishna Kanha | Singer: Rishi Nityapragya ||      Album: Manasa Murali |  Singer: Dr.Manikanthan

Krishnam Vande Paramanandam Vandehum
Krishnam Vande Paramanandam Vande

Muralidhara Krishna Tulasi Dhara
Manamohana Ananda Nandana
Hey Giridhari Vanmali Yamuna Tir Vihari Hari
Krishnam Vande..........

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Gopala Gopala Shyam Gopala

Album: Krishna Kanha      Singer: Rishi Nityapragya

Gopala Gopala Shyam Gopala (2)
Murali Gaan Lola Gopi Gopala.

Devaki Nandana Sundara Venu Gopala
O Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Gopala
Gopala Gopala......

Krishna Govinda Govinda Gopala
Jaya Murali Manohara Nandalala

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Bala Gopala

Album: Anahata      Singer: Gayatri

Bala Gopala (2)
Pyare Murari More Nandalala
Nandalala (3) More Nandalala

Krishna Govinda Govinda Gopala
Jaya Murali Manohara Nandalala

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Nanda Nanda

Album: Manasa Murali      Singer: Dr. Manikanthan

Nanda Nanda Ananda Nanda Nanda Govinda
Nanda Nanda Gopala Gopala (X)

Govinda Govinda Gopala Gopala (X)
Mukund Krishna Govinda
Murali Krishna Gopala

Nanda Nanda.......

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Krishna Govinda

Singer: Dr. Manikanthan ||      Album: Concert for a Cause Singer: Vikram Hazra

Krishna Govinda Govinda Govinda
Govinda Shyam Radhe Krishna

Govinda Govinda Paramananda Ananda
Ghanashyama Ananda Krishna
Madhuranana Krishna Manamohana Krishna
Madhava Keshava
Yadu Nanda Nanda Ananda

Krishna Govinda......

Govinda Govinda Paramananda Ananda
Ghanashyama Ananda Krishna
Madhusudhana Krishna Manamohana Krishna
Yadava Keshava
Yadu Nanda Nanda Ananda

Krishna Govinda.....

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Radhika Manohara

Album: Premachala      Singer: Shalini & Srinivas

Radhika Manohara Madana Gopala
Deena Vatsala Hey Radhe Gopala

Bhakta Janamandara Venu Gopala
Muralidhara Hari Gana Vilola
Gaan Vilola Krishna Gaan Vilola
Radhika Manohara.....

Shyam Sundar Madan Mohan
Vrindavan Chandra Hari
Vrindavana Chandra Hari Radhe Govinda Hari

Radhe Radhe Govinda
Radhe Govinda (X)

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Radha Manas Chandrama

Album: Kamalanayana      Singer: Shalini & Srinivas

Radhe Radhe (2)
Radha Manas Chandrama

Madhava Madhusudana Yadava Yadu Nandana
Radhe Radhe.....

Nanda Ananda Nandana Vrindavana Jana Ranjana
Radhe Radhe.....

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Giridhari Kamalanayana Kumudavadana

Album: Kamalanayana      Singer(s): Shalini & Srinivas

Krishna Kanha Muralidhara Mohana
Jaya Muralidhara Mohana

Giridhari Kamalanayana Kumudavadana
Kamalanayana Krishna
Kamalanayana Kumudavadana (X)

Bhaja Govinda Gopala Radha Ramana Hari
Krishna Kanha......

Guruji Guruji Aur Jeene Ko Kya Chahiye
Saare Sansaar Ka Pyaar Maine Tujhi Se Paya
Krishna Kanha.......

Note: This Bhajan is based in the tune of the song “Tu Mile Dil Khile Aur Jeene Ko Kya Chahiye”.

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Sri Krishna Govinda Hare Murare

Album: Amrutdhara      Singer: Sujata

Sri Krishna Govinda Hare Murare
Hey Naath Narayana Vasudeva (X)

Radhe Radhe Radhe Radhe Shyam (X)

Note: This Bhajan is based in the tune of the song “Tu Mile Dil Khile Aur Jeene Ko Kya Chahiye”.

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Baat Nihare Ghanashyam

Singer: Rishi Nityapragya     

Baat Nihare Ghanashyam Naina Neer Bhare (2)
Aas Kare Din Raine Naina Neer Bhare (2)
Baat Nihare.....

Yog Dhyan mein Chit Nahi Laage
Mann Ki Peed Hi Pal Pal Jaage
Raine Jage Aviraam Naina Neer Bhare
Baat Nihare.....

Patita Pavana Mohe Sharana Mein LeeJo
Naath Sakha Hari Darshan DeeJo
Lagana Lagi Tore Naam Naina Neer Bhare
Baat Nihare.....

Baanke Bihari Krishna Kanhaye
Kaahe Sakhe Sudh Budh Bisraye
Kab Aaoge More Dhaam Naina Neer Bhare
Baat Nihare.....

Note: This Bhajan is based in the tune of the song “Tu Mile Dil Khile Aur Jeene Ko Kya Chahiye”.

List of Krishna Bhajans    ||    Top


 

Sri Krishna Chaitanya

Album: Manthan 1      Singer: Chitra Roy

Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Hare Krishna Hare Ram Radhe Govinda

Radhe Govinda Radhe Radhe Govinda (2)
Shri Krishna......

Jhoola Jhoole Nandalala (4)
Naache Nandalala Jhoole Nandalala
Jhoole Nandalala Dole Nandalala
Nanda Ke Nandana Ananda Nandana
Nanda Ke Nandana Radha ke Jeevana
Aarati Utaro Vrija Bala
Jhoole Nandalala......

Note: This Bhajan is based in the tune of the song “Tu Mile Dil Khile Aur Jeene Ko Kya Chahiye”.

List of Krishna Bhajans    ||    Top


Narayana Bhajan Lyrics


Narayan Narayan Jay Jay Govind

Narayana Narayana (slow)

Narayana Hari Om

Om Namo Narayana

Bolo Narayana Jaya Jaya Vithalla

Hari Sundara Nanda Mukunda

Panduranga Jaya Vithalle

Hari Narayana(slow)

Hari Narayana Hari Narayana

Top


 

Narayan Narayan Jai Jai Govinda Hare

Album: Anand Utsav Singer: Rishi Nityapragya ||      Album: Krishna Singer: Vikram Hazra

Narayan Narayan Jai Jai Govinda Hare (X)
Narayan Narayan Jai Jai Gopal Hare (X)

Jai Jai Govinda Hare Jai Jai Gopal Hare

Narayan Narayan Narayan Narayan Narayan (X)
Jai Jai Govinda......

List of Narayana Bhajans    ||    Top


 

Narayana Narayana (slow)

Album: Call of the Divine 2 | Singer:Bhanu Didi ||      Album:Light from Within 2 Singer:Vikram Hazra

Narayana Narayana Jaya Govinda Hare
Narayana Narayana Jaya Gopal Hare

List of Narayana Bhajans    ||    Top


 

Narayana Hari Om

Album: True to Myself     Singer: Divya Prabha

Narayana Hari Om
Satyanarayana Hari Om

Govinda Krishna Hari Om
Gopala Krishna Hari Om

Narayana Hari Om.....

Note: Narayana Hari Om is one of the most soulful and popular bhajans with its mesmerizing tune. One of the few Bhajans very popular both in India and other countries.

List of Narayana Bhajans    ||    Top


 

Om Namo Narayana

Album: Megh Dhanush      Singer: Rishi Nityapragya

Om Namo Narayana (X)

Note: Thats it! Thats the lyrics to this bhajan.

List of Narayana Bhajans    ||    Top


 

Bolo Narayana Jai Jai Vithalla

Album: Megh Dhanush      Singer: Dr. Manikanthan

Bolo Narayana Jai Jai Vithalla (2)
Lakshmi Narayana Rang Rang Vithalla
Govinda Vithalla Gopala Vithalla
Sri Ranga Vithalla Panduranga Vithalla

List of Narayana Bhajans    ||    Top


 

Hari Sundara Nand Mukunda

Album: Sumeru Sandhya      Singer: Rishi Nityapragya

Hari Sundara Nanda Mukunda Hari Narayana Hari Om
Hari Keshava Hari Govinda Hari Narayana Hari Om

Vanmali Muralidhari Govardhan Girivardhari
Nit Nit Kar Makhan Chori Gopi Mann Haari

Aao Re Gao Re Gokul ke pyaare
Aao Re Kanha re Gokul ke Pyaare
Aao Re Naacho re Raas Rachao Re
Gao Re Naacho re Raas Rachao Re

Hari Sundara.........

List of Narayana Bhajans    ||    Top


 

Panduranga Jaya Vithalle

Album: There’s a fire in my heart      Singer: Divya Prabha

Panduranga Jaya Vithalle
Vithalle Vithalle (4)

Hari Narayana Narayana Jaya
Hari Narayana Narayana Om

Hari Narayana Narayana Hari
Hari Narayana Narayana Om

Panduranga........

List of Narayana Bhajans    ||    Top


 

Hari Narayana

Album: Rashmin Pulekar     

Hari Narayana Narayana
Narayana Hari Om

Hari Om (4)

Mukund Murare Radha Madhav
Hey Giridhari Hey Giridhari
Hari Om(4)

List of Narayana Bhajans    ||    Top


 

Hari Narayana Hari Narayana Jaya Govinda

Album: Cosmic Celebration     Singer: Sahil Jagtiani

Well it’s another end to another day, how swift they’re passing through.
And the sweetest moments that i’ve spent, my Sri Sri I’ve spent with you.

Hari Narayana (3) Jaya Govinda Jaya Gopala
Jaya Govinda Jaya Gopala

Jaya Jaya Krishna Krishna Hare (2)
Jaya Govinda (2) Jaya Gopala (2)
Hari Narayana.....

Well let’s sing this song of love today and share a laugh or two,
And let’s celebrate this simple joy that Guruji has brought to you.

Hari Narayana.....

Jaya Jaya Krishna Krishna Hare (2)
Hare Rama (4)
Hari Narayana.....

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo (4)
Radha Ramana Hari Gopala Bolo (2)
Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai (4)
Radha Ramana Hari Govind Jai Jai (2)
Jaya Jaya Krishna.....

List of Narayana Bhajans    ||    Top


Others Bhajan Lyrics


Rama Ho Rama Ho

Om Namo Amitabhaya

Yena Dhammam

Ik Taara Bole Guru Teri Vani

Raghupati Raghava O Raja Rama

Allah Tero Naam

Your Home is in my heart

Sagar mein ek leher uthi

Tere Naam ke siva

Shabdon Ke Jungle mein

Main hoon Manzil

Tumse O Jodi

Shri Ram Naam Bolo

Sri Ram Chandra Kripalu

Ajab Anokha Khel Ye kaisa

Vande Mataram

Top


 

Rama Ho Rama Ho

Album: Anand Utsav     Singer: Rishi Nityapragya

Rama Ho (X)
Jeevan Sagar Mein O Bhaiya
Naiya Sadaa Badhaye Ja
Prabhu ko Na Bisraye Ja
Ram Ramaiya Gaye Ja

Rama Ho.....
Jeevan Mein Sukh Dukh Jo Aaye
Woh Bhi Aisa Jaan
Sukh Aur Dukh ke Is Jhule mein
Masti Sadaa Banaye Jaa
Prabhu ko naa Bisraye Jaa
Ram Ramaiya Gaye Jaa

Rama Ho......
Deepak ne Kali Raaton Se
Darna Na Jaana
Maya Jhanjalo Mein Bhi Tu
Kabhi Naa Ghabrana
Aisa Rasmayi Gyaan Mila
Ismein Khud ko Dubaye Ja
Guru ko Na Bisraye Jaa
Ram Ramaiya Gaye Jaa

Rama Ho......

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Om Namo Amitabhaya

Album: Call of the Divine 2     Singer: Bhanu Didi

Om Namo Amitabhaya
Buddhaya Dhammaya Sanghaya
Om Namo (3)

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Yena Dhammam

Singer: Bhanu Didi     

Yena Dhammam Pravartitam
TamSharanam Gacchami

Buddham Sharanam Gacchami (2)
Yena .....
Dhammam Sharanam Gacchami (2)
Yena.....
Sangham Sharanam Gacchami (2)
Yena.....

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Ik Taara Bole Guru Teri Vaani

Album: Amrutdhara      Singer: Sujata

Ik Taara Bole Guru Teri Vaani (X)
Ik Taara Bole Tum Antaryami (2)   Ik Taara Bole.....
Ik Taara Bole Tum Sarvagyani (2)   Ik Taara Bole.....
Ik Taara Bole Tum Antargyani (2)   Ik Taara Bole.....
Ik Taara Bole Tum Mere Swami (2)   Ik Taara Bole.....
Ik Taara Bole Tum Sarvagyani (2)   Ik Taara Bole.....
Om Namah Shivaya (X)

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Raghupate Raghava O Raja Rama

Album: Rama      Singer: Shalini & Srinivas

Ramaya Ram Bhadraya Ram Chandraya Vedhase
Raghunathaya Nathaya Seetaya Pataye Namaha

Raghupate Raghava Raja Rama (2)   O Raja Rama   O Seeta Rama
Raghupate Raghava Raja Rama
Karunya Varada Seeta Pate Rama (2)
Raghupate....

Dasharatha Nandana Raja Rama    Kaushalyatmaja Sundara Rama
Rama Rama Jaya Raja Rama    Raghava Mohana Megha Shyama
Jai Jai Ram (2)
Jai Jai Ram Jai Jai Ram    Jai Jai Ram Ram Raja Ram
Karunya Varada Seeta Pate Rama
Raghupate Raghava........

Ram Ram Ram Jai Jai Ram Raghuvar Raja Ram (X)
Ram Ram Ram Jai Jai Ram Raghuvar Seeta Ram (X)
Dasharatha Nandana Raja Rama
Kaushalyatmaja Sundara Rama
Maruti Sevita Seeta Rama
Ram Ram Jai Raghu Rama

Ram Ram Ram Jai Jai Ram Raghuvar Raja Ram (X)
Dasharatha Nandana Raja Rama Kaushalyatmaja Sundara Rama
Ravana Mardhana Seeta Rama Danav Bhanjana Hey Raghu Rama
Deena Bandhu Seeta Rama Karuna Sindhu Seeta Rama
Jai Jai Ram Janaki Ram (X)
Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram (X)

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Allah Tero Naam

Singer: Lata Mangeshkar     

Allah Tero Naam, Ishwar Tero Naam
Sabko Sanmati De Bhagwaan

Maangon ka Sindur na Choote
Maa Behno ki Aas na Toote

Deh bina daata, deh bina
Bhatke na praan
Sabko Sanmati De Bhagwaan
Allah Tero Naam..

O Sare Jag ke Rakhwale
Nirbal ko Bal Denewale
Balwano ko Dede Gyaan
Sabko Sanmati De Bhagwaan
Allah Tero Naam...

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Your Home is In My Heart

Album: Your Home is In My Heart  |  Singer: Divya Prabha     Album:Light from Within 2  |  Singer: Vikram Hazra

Your Home is In My Heart
My Heart is like an Ocean
I’ll rock you while you’re sleeping
On a wave of sweet emotion.

Your Home is In My Heart
My Heart is very strong
And When you’re feeling lonely
It’ll carry you along.

Your Home is In My Heart
And My Heart is everywhere
Wherever you may wander
Just know that I am there.

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Sagar Mein Ek Leher Uthi

Sagar Mein Ek Leher Uthi Tere Naam Ki
Tujhe Mubarak Khushiyan Atma Gyan Ki

Tujhko Hai Anant Mein Jake Mil Jaana
Tu Hai Sundar Phool Is Sansar Ki
Sagar Mein.....

Tujhko Hai Anant mein Jake Mil Jaana
Tu Hai Sundar Boond Is Chetna Ki

 

 

Note: This is the Birthday Song.

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Tere Naam Ke Siva

Singer: Vikram Hazra     

Tere Naam ke siva Mujhe Kuch Bhi Yaad Nahi (2)
Guruji Guruji(4)

Sagar Mein Bhi Tu Hi Tu Hi
Leheron Mein Bhi Tu Hi Tu Hi
Dharti Mein Bhi Tu HI Tu Hi
Ambar Mein Bhi Tu Hi Tu Hi
Tere Naam ke siva....

Allah Mein Bhi Tu Hi Tu Hi
Jesus Mein Bhi Tu Hi Tu HI
Buddha Mein Bhi Tu Hi Tu Hi
Krishna Mein Bhi Tu Hi Tu Hi
Tere Naam Ke siva.......

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Shabdon ke Jungle Mein

Album: Manthan 2      Singer: Chitra Roy

Shabdon ke Jungle Mein Tu kyon Phasa Hai Re
Parabrahma ke Ras se Tera nas nas Rama Hai Re
Anand Tu Hi Paramananda Tu Hi
Om Mein Khokar Om Mein Ramkar Om Mein Milna Hai

Maan Apmaan Hota Kahan Re
Ye Toh Hai Shabdon Ki Pakad
Bhale Bure Shabd Tujhe Hilade
Itna Tu Nahi Hai Kamzor
Om Mein Khokar Om Mein Ramkar Om Mein Milna Hai.

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Main Hoon Manzil

Singer: Bhanu Didi     Album: Roohani Live | Singer: Chitra Roy

Main Hoon Manzil, Main Hoon Safar Bhi
Main Hi Musafir Hoon (2)

Main Hoon Drishti, Main Hoon Srishti
Main Darshak Janoo (2)

Main Hoon Radha Main Hoon Yashodha
Main Hi Krishna Kanhaya
Main Hoon Bhakt Main Hoon Bhagvan
Mujhme Hi Saraa
Main Hoon Manzil.......

Mandir Main Hoon, Moorat Bhi Hoon
Main Hoon Swayam Pujari
Roop Bhi Hoon Aroop Bhi Hoon
Kaal Ka Mein Adhikari (2)
Main Hoon Manzil.......

Jag Mein Hoon Jeevan Mein Hoon
Suddha Brahma Avinashi
Tan ki saans Hoon Mann ki Mauj Bhi
Atma Roop Madhoshi
Atma Roop Nirdoshi
Main Hoon Manzil........

Note: The older version of this song sung by Bhanu Didi has some additional stanzas and the order is also quite different. The above is the one as presented by Chitra Roy.

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Tumse O Jori

Album: Live in Hong Kong  |  Singer: Vikram Hazra   ||  Album: Mere Saheb  |  Singer: Chitra Roy

Tumse O Jori (2)
Saanchi Preet Hum Tumse O Jori
Tumse O Jori Avar Sang Todi (2)
Avar Sang Todi
Tumse O Jori.......

Joun Tum Deevara Toh Hum Baati
Joun Tum Teerath Toh Hum Jaati
Toh Hum Jaati Tumse O Jori.......

Joun Tum Girivan Toh Hum Mora
Joun Tum Chand Toh Bhaye Hum* Chakora
Bhaye Hum Chakora Tumse O Jori.......

Jahan Jahan* Jaaon Tahan Teri Seva
Tum Sau Thakur Aur Na Deva
Aur Na Deva Tumse O Jori.........

Tumhare Bhajan Kate Jam Phaasa
Bhagat* Het Gaave Ravidasa
Gaave Ravidasa Tumse O Jori........

Note: This song has a strong accent associated with it as it was written by Bhakt Ravidasa and sung in a folk style. Chitra Roy has sung it in a pure style as it is sung in the Gurudwaras , however as Vikram Hazra has done, some of the pronunciation of the phrases can be modified to the more popular Hindi words. E.g “Bhaye Hum” Marked with a * above is actually sung as “phain hai”. Similarly words like “Jahan Jahan” and “Bhagat” can be sung in the original Punjabi style as “Jeh Jeh” and “Phakt”. “Jori” can also be replaced with the Hindi word “jodi”. How much of original accent you want to keep depends on you. Also in the above lyrics I have omitted some of the paragraphs of the original just to give way only to what is more popular and understandable.

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Shri Ram Naam Bolo

Shri Ram Naam Bolo (4)
Jai Jai Ram Siyaram (2)

Shri Krishna Naam Bolo (4)
Jai Jai Shyam Radhe Shyam (2)

Jesus ka Naam Bolo (4)
God is One God is One
God is One for everyone.

Allah Naam Bolo (4)
La Illah Ill Allah Muhammad ur Rasul Allah (2)

Shri Buddh Naam Bolo (4)
Buddham Sharanam Gacchami (2)

Nanak ka Naam Bolo (4)
Vaheguru Vaheguru (2)
Vaheguru Vaheguru (4)

Sri Sri ka Naam Bolo (4)
Jai Gurudev Jai Gurudev (2)

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Sri Ram Chandra Kripalu Bhajaman

Singer: Lata Mangeshkar   ||  Album: Rama  |  Singer(s): Shalini & Srinivas

Sri Ram Chandra Kripalu Bhajaman
Haran Bhava Bhaya Darunam ...... Shri Ram
Nav Kanj Lochan Kanj Mukh Karkanj
Pad Kanjaarunam ....... Shri Ram

Kandarp Aganit Amit Chavi nav Neel Neeraj Sundaram
Pat Peet Maanhu Tadit Ruchi Suchi Naumi Janak Sutavaram
Shri Ram (4)

Bhaj Deen Bandhu Dinesh Daanav Daitya Vansh Nikandanam
Raghunand Ananda Kand Kashala Chand Dasaratha Nandanam
Shri Ram (4)

Shir Mukut Kundal Tilak Chaaru Udaar Ang Vibhushanam
Aajaanu Bhuj Shar Chaap Dhar Sangram Jit Khar Dushanam
Shri Ram (4)

Iti Vandit Tulsidas Shankar Shesh Muniman Ranjanam
Mum Hriday Kunj Nivas Kuru Kaamadi Khal Dal Bhajanam
Shri Ram (4)

Note: The more popular of the rendition of this Bhajan is by Lata Mangeshkar. Shalini and Srinivas have also sung it in a different Raaga.

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Ajab Anokha Khel Hai Kaisa

Album: Amrutdhara   ||  Singer: Sujata

Ajab Anokha Khel Hai Kaisa
Dekhoon Main Us Paar

Naa Main Janamta Naa Main Marta
Naa Main Koi Kaaraj Karta
Khel Ye Hota Tan Mann Karan
Hai To Chakit Sansaar
Dekhoon Main Us Paar

Naa Main Hasta Naa Main Rota
Naa Main Chalta Naa Main Sota
Teen Guno Sang Maya Barte
Main To Bas Aadhar
Dekhoon Main Us Paar

Khud hi Leta Khud hi Deta
Khud ka Poojan Khud hi Karta
Khud hi Khuda Aparampaaraa
Naman Ho Baarambaar
Dekhoon Main Us Paar

Ajab Anokha Khel Ye Kaisa
Dekhoon Main Us Paar

List of Others Bhajans    ||    Top


 

Vande Mataram

Composer: Bankim Chandra Chattopadhyay

vande mataram
sujalam suphalam
malayajasitalam
sasya syamalam
mataram
vande mataram

subhra jyotsna
pulakita yaminim
phulla kusumita
drumadalasobhinim
suhasinim
sumadhura bhamimim
sukhadam varadam
mataram
vande mataram

Note: The above is the National song of India

List of Others Bhajans    ||    Top


Songs Bhajan Lyrics


Phoolon Ke Rang Se

Chandan Sa Badan

Raat Kali Ek Khwab mein

Ek din aap yun

Naiharwaa

Saiyyaan

Aaj Mere Piya Ghar Aayenge

Jiya dhadak dhadak jaye

Tu maane ya na maane

Dama dam Mast kalandar

Tum Mile Dil Khile

Moko Kahan Dhoonde Re Bande

Tu Bin Bataye

Both Sides Now

Annie’s Song(you fill up my senses)

Rise and Pray(Wuku Tangdaze)

Falling In Love( or Rising?)

Imagine

Amazing Grace

Today’s the day the wave remembers

Top


 

Phoolon ke Rang Se

Singer: Kishore Kumar

Phoolon ke Rang Se Dil Ki Kalam Se
Tujhko Likhi Roz Paati
Kaise Bataun Kis Kis Tarah Se
Pal Pal Mujhe Tu Satati
Tere Hi Sapne Lekar Ke Soya, Tere Hi Yadon Mein Jaaga
Tere Khayalon Mein Uljha Raha Yun, Jaise Ki Mala Mein Dhaga

Badal Bijli Chandan Paani Jaisa Apna Pyaar
Lena Hoga Janam Hame Kai Kai Baar
Haan Itna Madir Itna Madhur
Tera Mera Pyaar.... Lena Hoga Janam Hame Kai Kai Baar

Sanson Ki Sargam Dhadkan Ki Beena, Sapno Ki Geetanjali Tu
Man Ki Gali Mein Mehke Jo Hardam, Aisi Juhi Ki Kali Tu
Chota Safar Ho Lamba Safar Ho, Sooni Dagar Ho Ya Mela
Yaad Tu Aaye Mann Ho Jaye, Bheed ke Beech Akela

Haan Badal Bijli......

Purab Ho Paschim Uttar Ho Dakhin, Tu Har jagah Muskuraye
Jitna Hi Jaaon Main Door Tujhse, Utni Hi Tu Paas Aaye
Aandhi Ne Roka Paani Ne Toka, Duniya ne Haskar Pukara
Tasveer Teri Lekin Liye Main, Kar Aaya Sabse Kinara

Haan Badal Bijli.......

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Chandan Sa Badan

Singer: Mukesh

Chandan Sa Badan Chanchal Chitwan
Dheere Se Tera Ye Muskanaa
Mujhe Dosh na Dena Jag walo
Ho Jaoon Agar mein Deewana
Chandan Sa Badan Chanchal Chitwan

Ye Vishal Nayan Jaise Neel Gagan
Panchi Ki Tarah Kho Jaoon Main
Sirhana Jo Ho Tere Baahon Ka
Angaro Pe So Jaoon Main
Mera Bairagi Mann Dol Gaya
Dekhi Jo Ada Tera Mastana
Chandan Sa Badan......

Tan Bhi Sundar Mann Bhi Sundar
Tu Sundarta Ki Moorat Hai Kisi
Aur Ko Shayad Kam Hogi Mujhe
Teri Bahut Jaroorat Hai Pehle Bhi
Bahut Main Tarsa Hoon Tu Aur
Na Mujhko Tarsana Chandan Sa
Badan......

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Raat Kali Ek Khwab Mein Aayi

Singer: Kishore Kumar

Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui (2)
Subho ko jab hum neend se jaage, aankh unhi se chaar hui
Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

Chaahe kaho ise meri mohabbat, chaahe hasi mein uda do
Yeh kya hua mujhe, mujhko khabar nahin, ho sake tum hi bata do
Tumne kadam to rakha zameen par, seene mein kyoon jhankaar hui
Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

Aankhon mein kajal aur lato pe kali ghata ka basera
Savali soorat mohani moorat savan rut ka savera
Jab se ye mukhda dil mein khila hai duniya meri gulzar hui
Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

Yun to haseenon ke, maahajabinon ke hote hai roz nazaare
Par unhe dekhke dekha hai jab tumhe, tum lage aur bhi pyaare
Baahon mein le loon, aisi tamanna ek nahin kayi baar hui
Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui
Subho ko jab hum neend se jaage, aankh unhi se chaar hui
Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Ek Din Aap Yun

Singer(s): Alka Yagnik & Kumar Sanu

Ek Din Aap Yoon Humko Mil Jayenge
Phool Hi Phool Raahon Mein Khil Jayenge
Maine Socha Na Tha (2)

Ek Din Zindagi Itni Hogi Haseen
Jhoomega Aasmaan Gaayegi Ye Zameen (2)
Maine Socha Na Tha

Dil Ki Daali Pe Kaliyaan Si Khilne Lagin
Jab Nigaahein Nigaahon Se Milne Lagin (2)
Ek Din Is Tarah Hosh Kho Jayenge
Paas Aaye To Madhosh Ho Jayenge
Maine Socha Na Tha
Ek Din Aap ...

Jagamagati Hui Jaagti Raat Hai
Raat Hai Ya Sitaaron Ki Baraat Hai (2)
Ek Din Dil Ki Raahon Mein Apne Liye
Jal Uthenge Mohabbat Ke Itne Diye
Maine Socha Na Tha

Ek Din Zindagi Itni Hogi Haseen
Jhoomega Aasmaan Gaayegi Ye Zameen
Maine Socha Na Tha
Ek Din Aap Yoon Humko Mil Jayenge
Phool Hi Phool Raahon Mein Khil Jayenge
Maine Socha Na Tha (3)

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Naiharwa

Album: Kailasa    ||    Singer: Kailash Kher

Naiharwa Hum Ka Na Bhave
Hum Ka Na Bhave
Naiharwa (3)

Sai Ki Nagari (2)
Param Ati Sundar, Ati Sundara
Jahan Koi Jaye Na Aave (2)
Chand Suraj Jahan, Chand Suraj Jahan
Pawan Na Pani (2)
Ko Sandesh Pahuchave (2)
Darada Yaha (3) Sai Ko Sunave
Naiharwa (3)

Bin Satguru Aapno Nahi Koi
Aapno Nahi Koi
Jo Yaha Rah Batave (2)
Kahat Kabiraa Suno Bhai Sadho
Suno Bhai Sadho
Sapne Mein Pritam Aave (2)

Tapan Yaha Piya Hi Bujhave
Naiharwa (3)

Naiharwa Naiharwa.....

Note: Written by Kabir Das, an enlightened saint from Northern India, it has been sung in many styles and tunes. This one is by Kailash Kher in the album Kailasa.You might want to check out other poems (Dohas) by Kabir Das. Also check out the version of this song by Pandit Kumar Gandharva.

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Saiyyaan

Album: Jhoom Re    ||    Singer: Kailash Kher

Heere moti main na chaahoon, Main Toh Chaahoon Sangam Tera
Main toh teri... Saiyyan, Tu hai mera ....
Saiyyaan (2)

Tu jo chhoo le pyaar se, Aaraam se mar jaaoon
Aaja chanda bahon mein, Tujh mein hi gum ho jaaoon main
Tere naam mein kho jaaoon
Saiyyaan (2)

Mere din khushi se jhoome, Gaaye raatein
Pal pal mujhe dubaaye jaate jaate
Tujhe jeet jeet haaroon, Yeh praan praan varoon
Haaye aise main nihaaroon, Teri aarti utaaroon
Tere naam se jude hai saare naate
Saiyyaan (2)

Banke maala prem ki, Tere tan pe jhar jhar jaaoon
Baithoon naiya preet ki, Sansaar se tar jaaoon main
Tere pyaar se tar jaaoon
Saiyyaan (2)

Yeh naram naram nasha hai...badhta jaaye
Koi pyaar se ghungatiya deta uthaaye
Ab baawra hua mann, Jag ho gaya hai roshan
Yeh nayee nayee suhaagan, Ho gayee hai teri jogan
Koi prem ki pujaaran mandir sajaaye
Saiyyaan (2) Heere Moti.......

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Piya Ghar Aavenge

Singer: Kailash Kher    ||   

Chokh puraavo, Maati Rangaavo
Aaj mere piya ghar aavenge

Khabar sunaaun jo, Khushi Reh bataaun jo
Aaj mere piya ghar aavenge

Meri sakhi mangal gaao ree, Dharti ambar sajaao ree
Utregi aaj mere pi ki sawaari
Har koi kaajal laau ree, Moi kaala teeka lagaao ree
Unki chat se dikhu mee toh pyaare
Lachhmi ji vaaro, Nazar utaaro
Aaj mere piya ghar aavenge.

Rangon se rang mile, Nai nai dhang khile
Khushi aaj ghaar mere daale hai dhera
Peehu peehu papiha rate, Kuhu kuhu koyal jape
Aangan aagan hai pariyon ne ghera
Anhat naad, Bajaao ri sab mil
Aaj mere piya ghar aavenge.

Anhat naad
Bajaao ri sab mil.

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Jiya Dhadak Dhadak Jaye

Movie: Kalyug    ||    Singer: Rahat Fateh Ali Khan

Tujhe dekh dekh sona, Tujhe dekh kar hain jagna
Maine yeh zindagani, Sang tere bitaani
Tujhmein basi hain meri jaan haaye
Jiya dhadak dhadak (3)
Jaaye

Kabse hai dil mein mere, armaan kai ankahe (2)
Inko tu sunle aaja, chaahat ke rang chadha jaa (2)
Kehna kabhi to mera maan haaye
Jiya dhadak dhadak (3)
Jaaye

Lagta hain yeh kyun mujhe, Sadiyon se chaahun tujhe (2)
Mere sapno mein aake, Apna mujhko banake (2)
Mujhpe tu kar ehsaan haai
Jiya dhadak dhadak (3)
Jaaye

Tujhe dekh dekh sona
Tujhe dekh kar hain jagna
Maine yeh zindagani
Sang tere hain bitani haai
Jiya dhadak dhadak (3) Jaaye

Dhadak jaaye jiya Dhadak jaaye jaaye
Jiya dhadak dhadak Jiya dhadak dhadak
Dhadak dhadak dhadak jaaye

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Tu Maane Ya Na Maane Dildaara

Singer(s): Wadali Brothers

Tu mane ya na Maane Dildara
Asaan ne tennu Rab manneya
Das hor keda Rab da dawara
Asaan ne tennu Rab manneya

Apne tan ki khaak utaari Tab
ye ishq ki manzil paayi Meri
saanson ka bole iktaara Asaan
ne tennu Rab manneya Das
hor keda.....

Tujh bin jeena bhi kya jeena
Teri chaukhat mera madeena
Kahin aur na sajda gawara
Asaan ne tennu Rab manneya
Das hor keda.....

Haste haste har gham sehna
Raazi teri raza mein rehna
Tune mujhiko sikhaya hai yaara
Asaan ne tennu Rab manneya
Das hor keda....

Tu maane Ya na Maane Dildaara
Asaan ne tennu Rab manneya

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Dama Dam Mast Qalandar

Singer: Abida Parveen

Laal meri pat rakhio bhala jhoole laalan (2)
Sindri da sehvan da sakhi shabaaz kalandar
Dama dam mast kalandar, ali dam dam de andar
Dama dam mast kalandar, ali da pehla number
Sevani lal kalandar, ali da pehla number

Chaar charaag tere baalan hamesha (3)
Panjwa baalan aayiyan bala jhoole laalan
Sindri da sehvan da, sakhi shabaaz kalandar
Dama dam mast kalandar, ali dam dam de andar
Dama dam mast kalandar, ali da pehla number

Jhanana Jhanana teri naubat baaje (3)
Naal vaje ghadiyaal bala jhoole laalan
O naal vaje
O naal vaje ghadiyaal bala jhoole laalan
Sindri da sehvan da shaki shabaaz kalandar Dama
dam mast kalandar, ali dam dam de andar Dama
dam mast kalandar, ali da pehla number Dama
dam mast kalandar, ali dam dam de andar

Lal Meri.....

Note: This is a sufi song and is sung by a number of Sufi Singers. Versions sung by Abida Parveen and Nusrat Fateh Ali Khan are the most Popular. The above is in the style of Abida Parveen, however even she changes the paragraphs in each live performance. So I have in cluded only two paragraphs and omitted the rest. So if the lyrics does not match with the version of the song you are having then its only a small detail to be ignored.

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Tu Mile Dil Khile

Singer(s): Kumar Sanu & Alka Yagnik

Tu mile, dil khile Aur jeene ko kya chaahiye (2)
Na ho tu udaas, tere paas paas Main rahoonga zindagi bhar (2)
Saare sansaar ka pyaar maine tujhi mein paaya
Tu Mile...

Chanda tujhe, oh dekhne ko nikla karta hai
Aaina bhi, oh deedaar ko tarsa karta hai
Itni haseen koi nahin (2)
Husn dono jahan ka ek tujh mein simatke aaya
Tu mile, dil khile
Aur jeene ko kya chaahiye

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Moko Kahan Dhoonde re Bande

Kabir

Moko kahan dunde re bande, Main to tere pas mein
Na tirath mein na murat mein, Na kanth nivas mein
Na mandir mein na masjid mein Na kabe kailas mein
Main to tere pas mein bande Main to tere pas mein
Na main jap mein na main tap mein
Na main kriya karm mein rahata Nahin jog sanyas mein
Nahin pran mein nahin pind mein Na brahmand akash mein
Na mein prakuti pravar gupha mein Nahin svasan ki svans mein
Khoji hoye turat mil jaun ek pal ki talash mein
Kahet kabir suno bhai sadho Main to hun vishvas mein

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Tu Bin Bataye

Movie: Rang De Basanti

Tu bin bataye mujhe le chal kaheen
Jahan tu muskuraye meri manzil wahin

Meethi lagi, Chakh ke dekhi abhi
Mishri ki dali, Zindagi ho chali
Jahan hain teri baahein, Mera sahil wahin
Tu bin bataye mujhe le chal kaheen
Jahan tu muskuraye meri manzil wahin

Mann ki gali, Tu phuharoon si aa
Bheeg jaye mere, Khwabon ka kafila
Jise tu gungunaye, Meri dhun hai wahin
Tu bin bataye mujhe le chal kaheen
jahan tu muskuraye meri manzil wahin

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Both Sides Now

Singer: Neil Diamond

Rolls and flows of angel hair,
Ice cream castles in the air,
Feather canyons everywhere,
I've looked at clouds that way.
But now they only block the sun,
They rain, they snow on everyone.
So many things I would've done
But clouds got in my way.

I've looked at clouds from both sides now,
From up and down and still somehow
It's clouds' illusions I recall.
I really don't know clouds at all.

Moons and Junes and ferris wheels,
The dizzy, dancing way you feel
As every fairy tale comes real,
I've looked at love that way.
But now it's just another show,
Leave 'em laughin' when you go.
But if you care, don't let em' know
Don't give yourself away.

I've looked at love from both sides now
From give and take and still somehow
It's love's illusions I recall.
I really don't know love at all.

Tears and fears and feeling proud,
Say "I love you" right out loud.
Dreams and schemes and circus crowds
I've looked at life that way.
But now old friends are acting strange.
They shake their heads and say I've changed.
But something's lost when somethings gained
Living everyday.

I've looked at life from both sides now
From win and lose and still somehow
It's life's illusions I recall.
I really don't know life at all.

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Annie’s Song ( You fill up my senses )

Singer: John Denver

You fill up my senses,
Like a night in the forest
Like the mountains in springtime,
Like a walk in the rain
Like a storm in the desert,
Like a sleepy blue ocean
You fill up my senses,
Come fill me again.

Come let me love you,
Let me give my life to you
Let me drown in your laughter,
Let me die in your arms
Let me lay down beside you,
Let me always be with you
Come let me love you,
Come love me again.

You fill up my senses......

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Rise and Pray ( Wuku Tangda Ze )

Album: Live in Hong Kong    ||    Singer: Vikram Hazra

Bhaga ti Kobo Suku In the middle of the night
Incla ze Dange leu When Your heart is feeling Sad.

Wuku Tangda ze (2)
Wook Ha Rise and Pray (3)
Wuku Tangda ze (2)

Note: This song is in an African language called “Hausa”. The original above is in Italics, and the English translation is given.

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Falling In Love with you

Singer: Elvis Presley

Wise men say only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay, Would it be a sin
If I can't help falling in love with you

Like a river flows, Surely to the sea
Darling so it goes, Some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I can't help falling in love with you

For I can't help falling in love with you
For I can't help falling in love with you

Note: Keeping up with Art of Living standards, the word “Falling” in the above lyrics can be upgraded to “Rising”.

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Imagine

Singer: John Lennon

Imagine there's no Heaven
It's easy if you try No
hell below us Above
us only sky Imagine
all the people Living
for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say that I'm a dreamer ..........

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Amazing Grace

John Newton (1725-1807)    ||    Album: Russians Rock    Singer: Vikram Hazra

T'was Grace that brought, brought me safe thus far.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a soul like me.
I once was lost but now am found,
I was blind, but now I see.

Through many dangers, toils and snares
I have already come
'Twas Grace that brought me safe thus far
And Grace will lead me home.

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a soul like me.
I once was lost but now am found,
I was blind, but now I see.

When we've been gone, gone ten thousand years
Bright shining like the sun.
We have no less days to sing God's praise
Than when we've first begun.

Note: The original song by John Newton is presented in a modified form with some paragraphs omitted.

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Today’s the day the wave remembers

Album:Gurudeva    ||    Singer: Sahil Jagtiani

Today is the day
The wave remembers
The ocean where it was born.

And Today is the day
We All remember
That this world is our very own.

Happy Birthday to you (2)

We Belong to You.
Happy Birthday To (name).
We all are your very own.
Yes we all are your very own.

List of Songs Bhajans    ||    Top


 

Do The Happiness Program